Αποθήκευση reports

Τα νέα formats για αποθήκευση των reports είναι PDF και XPS. Τα αρχεία μπορούν να αποθηκεύονται στις Εκτυπώσεις Έργου και να τα βρίσκετε στην προβολή έργου κάτω από τα “Έγγραφα”.

Was this page helpful?