Συντομογραφίες για Κατεργασίες και Ομάδες CNC

Κατεργασίες Συστήματος

SEV: Γωνίες σύνδεσης συστήματος

SEW: Νεροχύτες συστήματος

STV: Συνδέσεις Τ συστήματος

Κατεργασίες μηχανισμών παραθύρου

FGR: Χειρολαβή παραθύρου

FOL: Μηχανισμός φεγγίτη

Κατεργασίες μηχανισμών πόρτας

TBD: Πόρτα – κατώφλι

TDR: Πόρτα – χερούλι

TKU: Πόρτα – διέλευση καλωδίου

TMK: Πόρτα – pin flap

TPZ: Πόρτα – κύλινδρος προφίλ (PC)

TRZ: Πόρτα – σωληνωτός κύλινδρος (TC)

TRB: Πόρτα – κυλινδρικός μεντεσές

TSB: Πόρτα – αντίκρισμα

TSK: Πόρτα – αντίκρισμα/πάνω/κάτω (κλειδαριά 3 σημείων)

TSL: Πόρτα – κλειδαριά

TSG: Πόρτα – λαβή έλξης

TTB: Πόρτα – μεντεσές

TTR: Πόρτα – σύρτης εκτίναξης

TTS: Πόρτα – μηχανισμός επαναφοράς

TST: Πόρτα – βέργα μπάρας

Συντομογραφίες σε μακροεντολές μηχανισμών

I/O: Ανοιγόμενο Μέσα/Έξω

SL: Κλειδαριά Πόρτας

TSB: Αντίκρισμα Πόρτας

DR I/A: Χερούλι πόρτας εσωτερικά και εξωτερικά

PA P/E: Λειτουργία Πανικού P ή E

PZ I/A: Κύλινδρος πόρτας εσωτερικά και εξωτερικά

WITHOUT STRIKER PLATE: Η μακροεντολή μηχανισμού δεν έχει αντίκρισμα

OV: Πάνω κλείδωμα

STV: Κλείδωμα δευτερεύοντος φύλλου

MK: Pin flap

RR: Στρογγυλή ροζέτα

E-Opener: Ηλεκτρικό κυπρί (για αντίκρισμα)

RMELDG: με επιστροφή

RREIL: με επιστροφή και ελεύθερη δίοδο κίνησης

FREIL: με επιστροφή και ελεύθερη δίοδο κίνησης

SVP: Οριζόντια κλειδαριά Dorma

EÖF12V: Ηλεκτρικό κυπρί 12V

EÖF24V: Ηλεκτρικό κυπρί 24V

UG: Γωνία μετάδοσης κίνησης

STLP: Μπινί

VP: Λειτουργία πλήρως πανικού

1/ 2sash: για 1-φυλλη ή 2-φυλλη πόρτα

6x 3-part: Αριθμός μεντεσέδων 3 τεμαχίων

Type A/C2: Τύπος κυλινδρικού μεντεσέ

Inside–Outside: Τύπος ανοίγματος: ανοιγόμενο μέσα/έξω

In Fr, out Fr: Τύπος ανοίγματος: ανοιγόμενο μέσα/έξω για κάσα

22/66: Άξονας μεντεσέ/απόσταση από κέντρο

2500: για πόρτες έως 2500mm ύψος

Anch.: Στερέωση με πείρους για μεντεσέ

(BAZ): Κατεργασίες CNC

Norm:  Standard Τοποθέτηση

Header: Στερέωση στο πάνω μέρος

BG: Πλευρά αντίθετα από μεντεσέ

BS: Πλευρά μεντεσέ

vert.: Ενισχυμένο (στατικό προφίλ)

strik.: striking

SLO: Κλείδωμα

DRK: Χερούλι

Std. Fr.: Standard κάσα

Lock HL: Οριζόντια κλειδαριά γλώσσας

Lock horizontal: Οριζόντιο κλείδωμα

Συντομογραφίες σε τύπους (formulas) για μακροεντολές μηχανισμών, εισαγωγή πρόσθετων μηχανισμών

GH (ή HH): Ύψος Χειρολαβής

FB (ή SW): Πλάτος Φύλλου

FH (ή SH): Ύψος Φύλλου

Was this page helpful?