Σημεία Αναφοράς των Προφίλ

Για να τοποθετήσετε κατεργασίες σε διαφορετικά προφίλ, πρέπει να ορίσετε τα σημεία αναφοράς τους.

Τα Σημεία Αναφοράς των προφίλ μπορείτε να τα δείτε στη “Βάση Δεδομένων Συστήματος” à “Στοιχεία Κωδικών Συστήματος”.

GR-CNC-019

ENBAZReferenzpunkte002

Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν τις διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες τοποθετούνται τα σημεία αναφοράς.

Κάσες

Τα σημεία αναφοράς Μέσα 1, Μέσα 2, Έξω 1 και Έξω 2 περιγράφουν τις γωνίες του σχήματος του προφίλ, σε ότι αφορά το τεχνικό βάθος κατασκευής του, δηλ. δεν περιλαμβάνουν τυχόν στατικές ενισχύσεις ή προεξοχές. Οι διαστάσεις αυτών των τελευταίων στοιχείων περιγράφονται από τα σημεία Μέσα 3, Μέσα 4, Έξω 3 και Έξω 4.

Εξαίρεση: Για αυτοτελείς κάσες, τα πρόσθετα σημεία σχηματίζουν έναν άξονα στην πλευρά που κοιτά προς το φύλλο. 

Προφίλ Κάσας

ENBAZReferenzpunkte003

Για το παραπάνω προφίλ, τα σημεία Έξω 1/Έξω 3, Έξω 2/Έξω 4, Μέσα 1/Μέσα 3, Μέσα 2/Μέσα 4 είναι όλα πάνω στο ίδιο στοιχείο. Το καθένα από αυτά τα σημεία σηματοδοτεί τα γωνιακά σημεία του σώματος του προφίλ.

Προφίλ Κολώνας

ENBAZReferenzpunkte004

Προφίλ Ταμπλά

ENBAZReferenzpunkte005

Ενισχυμένες Κολώνες (Στατικά Προφίλ)

ENBAZReferenzpunkte006

Τα σημεία αναφοράς Έξω 3 και Έξω 4 ορίζουν τα γωνιακά σημεία της στατικής ενίσχυσης.

Αυτοτελείς κάσες ανοιγόμενες έξω

ENBAZReferenzpunkte007

Τα σημεία Έξω 3 και Μέσα 3 σχηματίζουν έναν άξονα στο ύψος του σημείου Έξω 1.

Φύλλα

Παρόμοια με τις κάσες, τα σημεία αναφοράς Μέσα 1, Μέσα 2, Έξω 1 και Έξω 2 περιγράφουν τις γωνίες του σχήματος του προφίλ. Τα υπόλοιπα σημεία σχηματίζουν έναν άξονα στην πλευρά που κοιτά το τζάμι. Ο άξονας αυτός επιτρέπει αργότερα, οι κατεργασίες κλειδαριάς να προγραμματίζονται καθολικά για στοιχεία που ανοίγουν είτε προς τα μέσα, είτε προς τα έξω.

Φύλλο Παραθύρου

ENBAZReferenzpunkte008

Τα σημεία Έξω 4 και Μέσα 4 σχηματίζουν έναν άξονα στο ύψος του σημείου Έξω 2.

Φύλλο Πόρτας ανοιγόμενο προς τα μέσα

ENBAZReferenzpunkte009

Τα σημεία Έξω 4 και Μέσα 4 σχηματίζουν έναν άξονα στο ύψος του σημείου Έξω 2.

Φύλλο Πόρτας ανοιγόμενο προς τα έξω

ENBAZReferenzpunkte010

Τα σημεία Έξω 4 και Μέσα 4 σχηματίζουν έναν άξονα στο ύψος του σημείου Μέσα 2.

Φύλλο Πόρτας ανοιγόμενο προς τα έξω με λειτουργία πανικού

ENBAZReferenzpunkte011

Τα σημεία Έξω 4 και Μέσα 4 σχηματίζουν έναν άξονα. Ο άξονας αυτός βρίσκεται στο ίδιο ύψος όπως και ο άξονας των προφίλ χωρίς λειτουργία πανικού. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτήν την περίπτωση, τα παραπάνω σημεία Ε4, Μ4 δεν βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το σημείο Μέσα 2.

Προφίλ Τυπολογίας και Μπινί

Προφίλ τυπολογίας για πόρτα ανοιγόμενη προς τα έξω

ENBAZReferenzpunkte012

Τα σημεία Έξω 3 και Μέσα 3 σχηματίζουν έναν άξονα στο ύψος του σημείου Έξω 1.

Τα σημεία Έξω 2, Έξω 4, Μέσα 2 και Μέσα 4 τοποθετούνται όλα στο ύψος 0 και σε ένα πλάτος που αντιστοιχεί στη θέση του προφίλ μέσα στο οποίο θα εισαχθεί το προφίλ τυπολογίας.

Προφίλ τυπολογίας για δίφυλλη πόρτα ανοιγόμενη μέσα/έξω

Τα σημεία Έξω 3 και Μέσα 3 σχηματίζουν έναν άξονα στο ύψος του σημείου Μέσα 1.

ENBAZReferenzpunkte013

Μπινί Πόρτας

Τα σημεία Έξω 3 και Μέσα 3 σχηματίζουν έναν άξονα στο ύψος του σημείου Έξω 1.

ENBAZReferenzpunkte014

Was this page helpful?