Σημάδια για Λάστιχα σε Υαλοπετάσματα

Σε αυτό το σημείο, θα δείτε πως μπορείτε να τοποθετήσετε σημάδια για λάστιχα πάνω σε προφίλ υαλοπετάσματος. Ανάλογα με το πάχος υάλωσης, το πρόγραμμα θα επιλέξει αυτόματα το κατάλληλο λάστιχο. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω δεδομένα:

09 mm λάστιχο συστήματος

ENGasket001

11 mm λάστιχο συστήματος

ENGasket002

13 mm λάστιχο συστήματος

ENGasket003

15 mm λάστιχο συστήματος

ENGasket004

17 mm λάστιχο συστήματος

ENGasket005

1.  Δημιουργία κατεργασιών

Πηγαίνετε από τη “Βάση Δεδομένων CNC” στις “Κατεργασίες CNC”.

Επιλέξτε μία σειρά.

Δημιουργείστε δύο κατεργασίες για το σημάδι λάστιχου:

ENDichtungsmarkFassade006

Δημιουργείστε μία κατεργασία κυκλικής οπής.

ENDichtungsmarkFassade007

Εισάγετε τη δεύτερη κατεργασία σαν επιμήκης οπή (σχισμή).

2.  Δημιουργία ομάδας κατεργασίας

Πηγαίνετε “Βάση Δεδομένων CNC” -> “Ομάδες CNC” και επιλέξτε τη σειρά.

Πατήστε “Προσθήκη” για να δημιουργήσετε μία νέα ομάδα.

Επιλέξτε τον προμηθευτή των προφίλ και πληκτρολογείστε το όνομα της ομάδας κατεργασιών.

ENDichtungsmarkFassade008

Καθορίστε τις σειρές στις οποίες θα χρησιμοποιείται η κατεργασία. Σαν Τύπο επιλέγετε “Σημάδι για Λάστιχο Υαλοπετάσματος”. Πατήστε “OK”.

Ανοίξτε τη νέα ομάδα.

ENDichtungsmarkFassade009

Εισάγετε τα προφίλ και αναθέστε σε αυτά τις κατεργασίες κάτω από τα αντίστοιχα πεδία.

Σημαντικό!  Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει σωστά το offset Dx και τη συσχέτηση με το κάθε πάχος στεγάνωσης.

ENDichtungsmarkFassade010

Στο παρακάτω παράδειγμα μπορείτε να δείτε μία συμπληρωμένη ομάδα κατεργασιών:

ENDichtungsmarkFassade011

3.  Ενεργοποιείστε το σημάδι για λάστιχο

Στη “Βάση Δεδομένων CNC” -> “Standard CNC”, επιλέξτε το κέντρο κατεργασίας σας.

Ανοίξτε την καρτέλα “Κατεργασίες προς Εκτέλεση”.

ENDichtungsmarkFassade012

Ενεργοποιείστε την επιλογή “Σημάδι για Λάστιχο”. Το πρόγραμμα τώρα θα επιλέγει αυτόματα το σωστό λάστιχο συστήματος ανάλογα με το πάχος υάλωσης.

4.  Εφαρμόστε το σημάδι για λάστιχο

ENDichtungsmarkFassade013

ENDichtungsmarkFassade014