Πακέτο Υλικών για Κυλιόμενη Στήριξη

Τα πακέτα υλικών μπορούν να τοποθετούνται σε προκαθορισμένα ύψη (στάθμες). Οι κατεργασίες ενός πακέτου υλικών τοποθετούνται πάνω στη βέργα, ανεξάρτητα από τις όποιες προεκτάσεις προφίλ, ενώσεις κολώνας ή ιδιαίτερες γεωμετρίες (παράγωνα,  offset ύψους δαπέδου, κλπ).

Έτσι, οι κατεργασίες που προκύπτουν από το πακέτο υλικών είναι πάντα στη σωστή θέση.

Επιπλέον πλεονεκτήματα είναι ότι, εξετάζονται αμφότερες οι ιδιαιτερότητες κοστολόγησης και παραγωγής για τους απαιτούμενους κωδικούς.

ENMaterialLoslager001

1.  Δημιουργία κατεργασιών

Πηγαίνετε “Βάση Δεδομένων CNC” -> “Κατεργασίες CNC” και επιλέξτε μία σειρά.

Δημιουργήστε τις κατεργασίες για τα προφίλ.

ENMaterialLoslager002

2.  Δημιουργία ομάδας κατεργασίας

Πηγαίνετε “Βάση Δεδομένων CNC” -> “Ομάδες CNC”, επιλέξτε τη σειρά.

Κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη” για να δημιουργήσετε μία νέα ομάδα.

Επιλέξτε τον προμηθευτή και εισάγετε το όνομα της ομάδας κατεργασιών.

ENMaterialLoslager003

Καθορίστε τις σειρές προφίλ στις οποίες θα χρησιμοποιείται η κατεργασία και σαν Τύπο επιλέξτε “Ελεύθερη Ομάδα”. Πατήστε “OK” και ανοίξτε τη νέα ομάδα.

ENMaterialLoslager004

Εισάγετε τα προφίλ. Κάτω από τα αντίστοιχα πεδία, εισάγετε τις κατεργασίες που δημιουργήσατε στο βήμα 1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

3.  Καθορίστε ένα πακέτο υλικών

Στη “Βάση Δεδομένων Χρήστη” -> “Εισαγωγή Συστημάτων Προφίλ” -> “Πακέτα Υλικών” επιλέξτε τις σχετικές σειρές. Κλικ στην “Προσθήκη” για να δημιουργήσετε ένα νέο πακέτο υλικών.

Στη δεξιά περιοχή, μπορείτε τώρα να εισάγετε νέα δεδομένα.

Δώστε στην ομάδα υλικών ένα όνομα και στο πεδίο “Τύπος” επιλέξτε “Κύλιση”.

ENMaterialLoslager005

Στη συνέχεια εισάγετε στα τρία πεδία, τα αντίστοιχα προφίλ, τους συμπληρωματικούς κωδικούς και την ομάδα κατεργασιών.

Αποθηκεύστε τα δεδομένα και επιστρέψτε στην προβολή έργου.

4.  Εφαρμογή πακέτου υλικών για κυλιόμενη στήριξη

Στην Εισαγωγή Στοιχείων μπορείτε, στην Αρθρωτή/Κυλιόμενη Στήριξη, να επιλέξετε το πακέτο υλικών.

ENMaterialLoslager006

Οι κατεργασίες από το πακέτο υλικών εμφανίζονται στη μάσκα Κατεργασίες CNC.

ENMaterialLoslager007

ENMaterialLoslager008