Πακέτο Υλικών για Αρμό Κολώνας

Τα πακέτα υλικών μπορούν να τοποθετούνται σε προκαθορισμένα ύψη (στάθμες). Οι κατεργασίες ενός πακέτου υλικών τοποθετούνται πάνω στη βέργα, ανεξάρτητα από τις όποιες προεκτάσεις προφίλ, ενώσεις κολώνας ή ιδιαίτερες γεωμετρίες (παράγωνα,  offset ύψους δαπέδου, κλπ). Έτσι, οι κατεργασίες που προκύπτουν από το πακέτο υλικών είναι πάντα στη σωστή θέση. Επιπλέον πλεονεκτήματα είναι ότι, εξετάζονται αμφότερες οι ιδιαιτερότητες κοστολόγησης και παραγωγής για τους απαιτούμενους κωδικούς.

1.  Δημιουργία κατεργασιών

Πηγαίνετε μέσα από τη “Βάση Δεδομένων CNC” στις “Κατεργασίες CNC”.

Επιλέξτε μία σειρά.

Δημιουργείστε δύο κατεργασίες για το πάνω μέρος του αρμού κολώνας:

Πάνω, στην Πλευρά 1

ENMaterialPfostenteilung001

Πάνω, στην Πλευρά 6

ENMaterialPfostenteilung002

Στη συνέχεια δημιουργείστε δύο ακόμη κατεργασίες για το κάτω μέρος του αρμού κολώνας:

Κάτω, στην Πλευρά 1

ENMaterialPfostenteilung003

Κάτω, στην Πλευρά 6

ENMaterialPfostenteilung004

2.  Δημιουργία ομάδας κατεργασιών

Πηγαίνετε “Βάση Δεδομένων CNC” -> “Ομάδες CNC”, επιλέξτε τη σειρά.

Κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη” για να δημιουργήσετε μία νέα ομάδα.

Επιλέξτε τον προμηθευτή και εισάγετε το όνομα της ομάδας κατεργασιών για Πάνω από τον αρμό.

Καθορίστε τις σειρές προφίλ στις οποίες θα χρησιμοποιείται η κατεργασία και σαν Τύπο επιλέξτε “Κατεργασία Άκρων”. Κλικ στο “OK”.

ENMaterialPfostenteilung005

Ανοίξτε τη νέα ομάδα.

ENMaterialPfostenteilung006

Εισάγετε τα προφίλ. Κάτω από το σχετικό πεδίο, εισάγετε τις κατεργασίες που δημιουργήσατε στο βήμα 1 και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Στη συνέχεια δημιουργείστε μία άλλη ομάδα στην οποία συνδυάζετε τις κατεργασίες για Κάτω από τον αρμό.

3.  Καθορίστε ένα πακέτο υλικών

Πηγαίνετε “Βάση Δεδομένων Χρήστη” -> “Εισαγωγή Συστημάτων Προφίλ” -> “Πακέτα Υλικών” και επιλέξτε τη σειρά.

Κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη” για να δημιουργήσετε ένα νέο πακέτο υλικών.

Στη δεξιά περιοχή, μπορείτε να προσθέσετε νέα δεδομένα.

ENMaterialPfostenteilung007

Δώστε στην ομάδα υλικών ένα όνομα και στο πεδίο “Τύπος” επιλέξτε “Αρμός Κολώνας”.

Εισάγετε τώρα στα τρία πεδία, τα αντίστοιχα προφίλ, τους συμπληρωματικούς κωδικούς και την ομάδα κατεργασιών. Αποθηκεύστε τα δεδομένα και επιστρέψτε στην προβολή έργου.

4.  Εφαρμογή πακέτου υλικών για αρμό κολώνας

Στην Εισαγωγή Στοιχείων, μπορείτε να επιλέξετε το πακέτο υλικών για τον αρμό κολώνας.

ENMaterialPfostenteilung008

ENMaterialPfostenteilung009

Was this page helpful?