Πακέτο Υλικών για Αρθρωτή Στήριξη

ENMaterialFestlager001

Τα πακέτα υλικών μπορούν να τοποθετούνται σε προκαθορισμένα ύψη (στάθμες). Οι κατεργασίες ενός πακέτου υλικών τοποθετούνται πάνω στη βέργα, ανεξάρτητα από τις όποιες προεκτάσεις προφίλ, ενώσεις κολώνας ή ιδιαίτερες γεωμετρίες (παράγωνα,  offset ύψους δαπέδου, κλπ).

Έτσι, οι κατεργασίες που προκύπτουν από το πακέτο υλικών είναι πάντα στη σωστή θέση.

Επιπλέον πλεονεκτήματα είναι ότι, εξετάζονται αμφότερες οι ιδιαιτερότητες κοστολόγησης και παραγωγής για τους απαιτούμενους κωδικούς.

1.  Δημιουργία κατεργασιών

Πηγαίνετε μέσα από τη “Βάση Δεδομένων CNC” στις  “Κατεργασίες CNC” και επιλέξτε μία σειρά.

Δημιουργήστε τις κατεργασίες για τα προφίλ.

ENMaterialFestlager002

2.  Δημιουργία ομάδας κατεργασιών

Πηγαίνετε “Βάση Δεδομένων CNC” -> “Ομάδες CNC”, επιλέξτε τη σειρά.

Κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη” για να δημιουργήσετε μία νέα ομάδα.

Επιλέξτε τον προμηθευτή και εισάγετε το όνομα της ομάδας κατεργασιών.

ENMaterialFestlager003

Καθορίστε τις σειρές προφίλ στις οποίες θα χρησιμοποιείται η κατεργασία και σαν Τύπο επιλέξτε “Ελεύθερη Ομάδα”. Πατήστε “OK” και ανοίξτε τη νέα ομάδα.

ENMaterialFestlager004

Εισάγετε τα προφίλ. Κάτω από τα αντίστοιχα πεδία, εισάγετε τις κατεργασίες που δημιουργήσατε στο βήμα 1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

3.  Καθορίστε ένα πακέτο υλικών

Πηγαίνετε “Βάση Δεδομένων Χρήστη” -> “Εισαγωγή Συστημάτων Προφίλ” -> “Πακέτα Υλικών” και επιλέξτε τη σειρά.

Πατήστε “Προσθήκη” για να δημιουργήσετε ένα νέο πακέτο υλικών.

Στη δεξιά περιοχή, μπορείτε τώρα να προσθέσετε νέα δεδομένα.

ENMaterialFestlager005

Δώστε ένα όνομα στο πακέτο υλικών και σαν “Τύπο” επιλέξτε “Άρθρωση”.

Εισάγετε τώρα στα τρία πεδία, τα αντίστοιχα προφίλ, τους συμπληρωματικούς κωδικούς και την ομάδα κατεργασιών. Αποθηκεύστε τα δεδομένα και επιστρέψτε στην προβολή έργου.

4.  Εφαρμογή πακέτου υλικών για αρθρωτή στήριξη

Στην Εισαγωγή Στοιχείων, πατήστε στην Αρθρωτή/Κυλιόμενη Στήριξη και μπορείτε να επιλέξετε το πακέτο υλικών.

ENMaterialFestlager006

Οι κατεργασίες από το πακέτο υλικών εμφανίζονται στη μάσκα Κατεργασιών CNC.

ENMaterialFestlager007

ENMaterialFestlager008