Ομάδες Κατεργασιών CNC

Για να χρησιμοποιήσετε τις βασικές κατεργασίες σε διάφορες περιπτώσεις εφαρμογής, πρέπει πρώτα να τις συνδυάσετε σε ομάδες.

Μπορείτε να μεταβείτε στη μάσκα των ομάδων κατεργασιών επιλέγοντας “Βάση Δεδομένων CNC” à “Ομάδες Κατεργασιών CNC”.

GR-CNC-018

Επιλέξτε πρώτα τη σειρά των προφίλ.

Η λίστα σας δείχνει όλες τις ομάδες κατεργασιών που έχουν δημιουργηθεί ήδη. Για να τροποποιήσετε μία υπάρχουσα ομάδα, επιλέξτε την και πατήστε “OK/Επιλογή”.

ENBAZGruppen002

Δημιουργείστε μία νέα ομάδα, πατώντας “Προσθήκη”.

ENBAZGruppen003

Πληκτρολογείστε το όνομα και το υπο-όνομα της ομάδας, καθορίστε τις σειρές για τις οποίες θα χρησιμοποιείται και τέλος επιλέξτε τον τύπο της νέας ομάδας.

Το υπο-όνομα απαιτείται μόνο στην περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε μία συγκεκριμένη ομάδα περισσότερες από μία φορές. Αυτό, για παράδειγμα, είναι πρακτικό, όταν για το ίδιο αντίκρισμα υπάρχουν διαφορετικές κατεργασίες, ανάλογα εάν χρησιμοποιείται σε μία αυτοτελή κάσα ή σε μία κανονική κάσα με προφίλ προσαρμογής. Το υπο-όνομα χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών ομάδων που έχουν το ίδιο όνομα, όταν κάνετε τροποποιήσεις. Αργότερα, για να επιλέξετε τις ομάδες σε μακροεντολές μηχανισμών, τεχνικά δεδομένα προφίλ ή στην εισαγωγή στοιχείων, δεν χρειάζεται να θυμάστε το υπο-όνομα: απλά επιλέξτε το όνομα της ομάδας και το πρόγραμμα ελέγχει, τη μία ομάδα μετά την άλλη, μέχρι να βρει εκείνη στην οποία είναι καταχωρημένο το προφίλ που ταιριάζει στην περίπτωσή σας. Εάν υπάρχει συμφωνία, τότε εκείνη η ομάδα χρησιμοποιείται.

ENBAZGruppen004

Στις λίστες των προφίλ, εισάγετε τα προφίλ πάνω στα οποία μπορούν να εκτελεστούν οι επιθυμητές κατεργασίες. Εισάγετε τις κατεργασίες στις λίστες των κατεργασιών. Στο πεδίο DX, μπορείτε να εισάγετε offset για κάθε μία κατεργασία. Ανάλογα με τον τύπο της κατεργασίας, οι συνθήκες έχουν διαφορετική έννοια.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, η μακροεντολή θα χρησιμοποιηθεί μόνο εάν οι αναθέσεις των προφίλ ταιριάζουν στις πραγματικές συνθήκες του συγκεκριμένου στοιχείου. Η μόνη εξαίρεση που υφίσταται είναι όταν, σε κάποιο πεδίο (“Αναθέσεις Κάσας” ή “Αναθέσεις Φύλλου”) δεν υπάρχει καταχωρημένο κάποιο προφίλ. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει σημασία ποιο προφίλ επιλέγεται εκεί. Συνεπώς σε αυτό το πεδίο, δεν μπορούν να εισαχθούν κατεργασίες.

Was this page helpful?