Μεταβλητές Εγκοπές

Δημιουργία Κατεργασίας CNC

Από το μενού αρχείων της προβολής έργου, κλικ στη “Βάση Δεδομένων CNC” > “Κατεργασίες CNC”.

Επιλέξτε το σύστημα για το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εγκοπή.

Κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη” για να δημιουργήσετε μία νέα καταχώρηση για την εγκοπή.

Σημαντικό!
Στο πεδίο “Τύπος Ομάδας” επιλέξτε “Κατεργασία Άκρων”.

Στο “Προφίλ Αναφοράς” επιλέξτε το προφίλ στο οποίο θα δημιουργηθεί η εγκοπή.

Στο πεδίο “Πλευρά” επιλέξτε “Πλευρά 4/5”.

Ως “Πλευρά Δεξιά” επιλέξτε “Πλευρά 1”.

Στο πεδίο “Τύπος” επιλέξτε “Εγκοπή”.

Για “Αναφορά Y” επιλέξτε “Ο1”.

Για “Αναφορά Τέλους Y” επιλέξτε “I1”.

Στο πεδίο “Βάθος” εισάγετε τον παρακάτω τύπο: (x2-x1)+25.

Η τιμή +25 καθορίζει την κατεργασία μέχρι τον άξονα τραβέρσας.

Εάν δεν εισαχθεί η τιμή +25, τότε το πρόγραμμα καθορίζει την κατεργασία έως την κάτω πλευρά της τραβέρσας.

Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή της κατεργασίας πατήστε το πλήκτρο “Αποθήκευση”.

Δημιουργία Ομάδας Κατεργασιών CNC

Κλικ από το μενού αρχείων της Προβολής Έργου, “Βάση Δεδομένων CNC” > “Ομάδες Κατεργασιών CNC”.

Δημιουργείστε μία νέα ομάδα πατώντας “Προσθήκη”.

Επιλέξτε τον προμηθευτή και εισάγετε μία περιγραφή για την ομάδα κατεργασιών CNC.

Σαν “Τύπο” επιλέξτε “Κάτω σημείο Υαλοπετάσματος” (ή “Πάνω σημείο Υαλοπετάσματος”) και πατήστε “OK“.

Στην περιοχή “Προφίλ 1” εισάγετε τα προφίλ στα οποία θα χρησιμοποιηθεί η εγκοπή.

Συνεπώς, πατήστε “Νέο” και επιλέξτε τα προφίλ.

Στην περιοχή “Κατεργασίες” εισάγετε την κατεργασία που ήδη δημιουργήσατε.

Συνεπώς, πατήστε “Προσθήκη” και επιλέξτε κατεργασία.

Επιλογή Εγκοπής στην Εισαγωγή Στοιχείων

Δημιουργήστε ένα υαλοπέτασμα στην Εισαγωγή Στοιχείων και ανοίξτε τη σελίδα με τις Κατεργασίες CNC.

Πατήστε πάνω στην επιλογή “Κάτω Σημεία” στα αριστερά.

(Εάν η επιλογή “Κάτω Σημεία” δεν είναι διαθέσιμη αριστερά, πατήστε στη Γραμμή Εργαλείων “Λειτουργίες” και ενεργοποιείστε τη λειτουργία “Κάτω Σημεία”.

Επιλέξτε πάνω στην εικόνα της κατασκευής την κολώνα στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε την εγκοπή.

Από το παράθυρο “Κατεργασίες Κολώνας στα Κάτω Σημεία”, κλικ πάνω στην “Προσθήκη Κάτω Σημείου”.

Επιλέξτε την ομάδα κατεργασιών που δημιουργήσατε προηγουμένως.

Εάν επιθυμείτε η ομάδα να εφαρμοστεί σε όλες τις κολώνες, πατήστε στην κάτω πλευρά “Όλα Ίδια”.

Εάν η ομάδα πρέπει να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες κολώνες, μπορείτε να την αντιγράψετε, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Επιλέξτε την κολώνα και την ομάδα και πατήστε πάνω στο πλήκτρο “Αντιγραφή”.

Κατόπιν, επιλέξτε την κολώνα στην οποία επιθυμείτε να εισαχθεί η ομάδα και πατήστε πάνω στο πλήκτρο “Επικόλληση”.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να επιλέξετε ταυτόγχρονα πολλαπλές κολώνες.

Για να δείτε το αποτέλεσμα, πηγαίνετε στη 3D επισκόπηση της κολώνας.