Μεταβλητά Κάτω Σημεία

Παράδειγμα με προέκταση κολώνας 100 mm και μία επιμήκης οπή πλάτους 8 mm στη βάση της κολώνας.

ENFusspunktVariable001

Formula (Τύπος):
Delta X = (x2+x1)/2
Μήκος Σχισμής = (x2-x1)+8

όπου x1: η βάση της κολώνας και x2: η κάτω ακμή της κατώτερης τραβέρσας

1. Δημιουργία κατεργασίας

Πηγαίνετε από τη “Βάση Δεδομένων CNC” στις “Κατεργασίες CNC” και επιλέξτε μία σειρά.

Δημιουργείστε τις κατεργασίες του προφίλ. Είναι σημαντικό, σαν “Είδος Ομάδας” να επιλέξετε “Κατεργασία Άκρων”.

ENFusspunktVariable002

2. Δημιουργία ομάδας κατεργασιών

Πηγαίνετε “Βάση Δεδομένων CNC” -> “Ομάδες Κατεργασιών CNC” και επιλέξτε τη σειρά.

Κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη” για να δημιουργήσετε μία νέα ομάδα.

ENFusspunktVariable003

Επιλέξτε τον προμηθευτή των προφίλ, εισάγετε το όνομα της ομάδας και ανοίξτε τη νέα ομάδα.

Εισάγετε τα προφίλ. Κάτω από τα αντίστοιχα πεδία, καταχωρείστε τις κατεργασίες που δημιουργήσατε στο βήμα 1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις

ENFusspunktVariable004

3. Εφαρμογή κάτω σημείων

Μπορείτε να εφαρμόσετε τα κάτω σημεία στην Εισαγωγή Στοιχείων.

Στη μάσκα Κατεργασίες CNC, πατήστε πάνω στην επιλογή “Κάτω Σημεία”.

ENFusspunktVariable007

Ανοίγει ένα παράθυρο για κατεργασίες κολώνας στα κάτω σημεία της βάσης της.

Εδώ, πατήστε “Προσθήκη Κάτω Σημείου”.

ENFusspunktVariable006

Επιλέξτε την ομάδα κατεργασίας.

Πατήστε “Όλα Ίδια” και αντιγράψτε το κάτω σημείο της συγκεκριμένης κολώνας και στις υπόλοιπες κολώνες.

Το αποτέλεσμα της εισαγωγής του στοιχείου μοιάζει όπως παρακάτω:

ENFusspunktVariable007

ENFusspunktVariable008