Εργαλεία

Για να έχετε αυτόματη ανάθεση εργαλείων στο LogiKal, είναι απαραίτητο να καθορίσετε τα διαθέσιμα εργαλεία.

GR-CNC-010

Στη μάσκα Standard CNC, κάντε κλικ στο εικονίδιο εμφάνισης εργαλείων. Ένα νέο παράθυρο ανοίγει:

GR-CNC-012

Για να δημιουργήσετε νέα εργαλεία, χειροκίνητα, πατήστε “Προσθήκη”.

GR-CNC-011

Για κέντρα κατεργασίας Elumatec ή Emmegi, υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε εισαγωγή εργαλείων.

Επειδή το LogiKal διαθέτει ένα module αυτόματου ελέγχου συγκρούσεων, είναι εύλογο να γίνει εδώ η ανάθεση των εργαλείων.

Σημείωση: Η ανάθεση εργαλείων, για μηχανές Schueco, δεν υποστηρίζεται από το LogiKal.