Αυτόματη Στερέωση για Προφίλ Προσθήκης

1.  Δημιουργία κατεργασίας CNC

Πηγαίνετε “Βάση Δεδομένων CNC” -> “Κατεργασίες CNC” και επιλέγετε μία σειρά προφίλ.

Εμφανίζεται μία λίστα με τις διαθέσιμες κατεργασίες.

ENAufdopplungFassade001

Προσθέστε μία νέα κατεργασία στη λίστα.

Στο πεδίο Τύπος, επιλέξτε “Διαδοχική Σύνδεση Προφίλ”.

2.  Δημιουργία ομάδας κατεργασιών

Στη “Βάση Δεδομένων CNC” -> “Ομάδες CNC” επιλέγετε τη σειρά προφίλ.

Κλικ στην “Προσθήκη” για να δημιουργήσετε μία νέα ομάδα.

ENAufdopplungFassade002

Επιλέξτε τον προμηθευτή και εισάγετε όνομα ομάδας.

Καθορίστε τις σειρές προφίλ στις οποίες θα χρησιμοποιείται η κατεργασία και σαν Τύπο επιλέξτε “Διαδοχική Σύνδεση Προφίλ”. Πατήστε “OK”.

Ανοίξτε τη νέα ομάδα.

ENAufdopplungFassade003

Στα πάνω πεδία, εισάγετε στα Βασικά Προφίλ, τα προφίλ εκείνα που θέλετε να τα επεκτείνετε.

Σαν Συνδεδεμένα προφίλ, επιλέξτε εκείνα τα προφίλ που επικολλούνται πάνω στα βασικά προφίλ.

Στα κάτω αντίστοιχα πεδία, εισάγετε τις κατεργασίες που δημιουργήσατε στο βήμα 1.

3.  Προσθήκη ομάδας

Πηγαίνετε “Βάση Δεδομένων CNC” -> “Αντικαταστάσεις”, επιλέξτε τη σειρά.

ENAufdopplungFassade005

Επιλέξτε τα προφίλ που θέλετε να έχετε σαν προσθήκες και εισάγετε την ομάδα κατεργασιών κάτω από το πεδίο “Fixing” (Στερέωση).

4.  Εφαρμογή

Δημιουργείστε μία κατασκευή, στην Εισαγωγή Στοιχείων, με τα προφίλ για τα οποία προγραμματίσατε κατεργασίες.  Τώρα οι κατεργασίες σας θα εμφανίζονται στη μάσκα Κατεργασίες CNC.

ENAufdopplungFassade006