Αριθμοί Προφίλ για Κέντρα Κατεργασίας

Ορισμένα μηχανήματα μπορούν να διαβάσουν αριθμούς προφίλ ενός συγκεκριμένου μήκους χαρακτήρων μόνο (π.χ. 7 χαρακτήρων).

Το Logikal, για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα, παρέχει ένα εργαλείο με το οποίο αριθμοί προφίλ μεγάλου μήκους μπορούν να συντομευθούν. Οι αριθμοί των προφίλ αλλάζουν μόνο για τη σύνδεση με τη μηχανή, ενώ οι πρωτότυποι αριθμοί παραμένουν στο LogiKal ίδιοι!

Αρχεία Εισαγωγής Αριθμών Προφίλ για Μηχανές

Αρχείο Εισαγωγής Αριθμών Προφίλ για Μηχανές (Alcoa)
Αρχείο Εισαγωγής Αριθμών Προφίλ για Μηχανές (Aluplast)

Αρχείο Εισαγωγής Αριθμών Προφίλ για Μηχανές (Foppe)
Αρχείο Εισαγωγής Αριθμών Προφίλ για Μηχανές (Forster)
Αρχείο Εισαγωγής Αριθμών Προφίλ για Μηχανές (Jansen)
Αρχείο Εισαγωγής Αριθμών Προφίλ για Μηχανές (Kawneer USA)
Αρχείο Εισαγωγής Αριθμών Προφίλ για Μηχανές (Reynaers)

Αρχείο Εισαγωγής Αριθμών Προφίλ για Μηχανές (MTT)
Αρχείο Εισαγωγής Αριθμών Προφίλ για Μηχανές (SAS)
Αρχείο Εισαγωγής Αριθμών Προφίλ για Μηχανές Πρότυπο

Εισάγετε τους Τύπους Αντικατάστασης

Πηγαίνετε στη “Βάση Δεδομένων CNC” -> “Standard CNC” και επιλέξτε ένα μηχάνημα CNC.

GR-CNC-020

Δεξί κλικ πάνω στο CNC και, στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε “Αριθμοί Προφίλ”.

Εδώ θα δείτε όλους τους υφιστάμενους κανόνες αντικατάστασης που έχουν εισαχθεί. Για να δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα αντικατάστασης πατήστε “Προσθήκη”.

Καταρχήν πρέπει να επιλέξετε τον “Προμηθευτή” των προφίλ, οι αριθμοί των οποίων θα αντικατασταθούν.

Στη στήλη Original καταχωρείστε τον όρο αναζήτησης του πρωτότυπου κωδικού και στη στήλη “Αντικατάσταση” εισάγετε τον τύπο αντικατάστασης . Στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου θα βρείτε μερικά παραδείγματα εφαρμογής.

Σημαντικό! Χρησιμοποιείτε πάντα ένα θαυμαστικό στην αρχή του τύπου!

Αφού έχετε εισάγει όλους τους τύπους αντικατάστασης, πατήστε “Επόμενο”.

Εμφανίζεται μία λίστα με όλους τους τροποποιημένους αριθμούς κωδικών και τους τύπους που εφαρμόστηκαν.

Η σωστή σειρά έχει σημασία

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι οι κανόνες αντικατάστασης πρέπει να εκτελούνται με τη σωστή σειρά.

Επιλέξτε μία καταχώρηση από τη λίστα και μετακινήστε την με τα πλήκτρα “Πάνω” ή “Κάτω”.

Εάν η σειρά δεν είναι η σωστή, ενδεχομένως ορισμένοι τύποι να μην εφαρμοστούν.  Σε αυτή την περίπτωση, οι καταχωρήσεις της λίστας θα επισημαίνονται με κόκκινο.

Παραδείγματα

1ο Παράδειγμα – Κατάργηση Χαρακτήρων:
Original Αριθμός Προφίλ:  MTT 040_040
Όρος Αναζήτησης: !(\d+)_(\d+)
Κανόνας Αντικατάστασης: !$1$2
Νέος Αριθμός Προφίλ: MTT 040040
2ο Παράδειγμα – Αντικατάσταση και Κατάργηση Χαρακτήρων:
Original Αριθμός Προφίλ: MTT 100_200F
Όρος Αναζήτησης: !1(\d+)_(\d+)F
Κανόνας Αντικατάστασης: !8$1$2
Νέος Αριθμός Προφίλ: MTT 800200

Αποτέλεσμα: Τα “1” και “F” αντικαθίστανται από το “8” και αφαιρείται η κάτω παύλα!

3ο Παράδειγμα – Αντικατάσταση και Κατάργηση Χαρακτήρων:
Original Αριθμός Προφίλ: MTT PTS0705_30 Όρος
Αναζήτησης: !PTS(\d+)_(\d+)
Κανόνας Αντικατάστασης: !99$1
Νέος Αριθμός Προφίλ: MTT 990705

Αποτέλεσμα: Τα “PTS” και “30” αντικαθίστανται από το “99” και αφαιρείται η κάτω παύλα!