Πινακίδες Σχεδίων

Δημιουργία Πινακίδων

Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήτε στο CAD πινακίδες για σχέδια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπάρχοντα πρότυπα ή να δημιουργήσετε τις δικές σας πινακίδες.

Τροποποίηση Προτύπων

Το πρόγραμμα περιέχει ήδη πρότυπα για πινακίδες. Αυτά μπορείτε να τα τροποποιήσετε σε λίγα βήματα.

Εκκινήστε το “CAD”.

Κλικ στο “ΑΡΧΕΙΟ -> Φόρτωση”.

Τα πρότυπα πινακίδων μπορείτε να τα βρείτε στο directory ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε αυτά τα πρότυπα από εδώ.

Επιλέξτε ένα αρχείο, π.χ. “Example”.

Το σχέδιο της πινακίδας εμφανίζεται στην οθόνη.

Εδώ μπορείτε να εισάγετε ή να διαγράψετε χαρακτηριστικά και μεταβλητές με τη χρήση της λειτουργίας κειμένου του CAD. Καταχωρείτε πάντα τους χαρακτήρες “&&” μπροστά από την περιγραφή. Οι περιγραφές αυτές θα αντικατασταθούν αυτόματα από κείμενο στην προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Standard Παράμετροι

Για τα σχέδια CAD είναι διαθέσιμες οι παρακάτω παράμετροι.

&&MSTB Κλίμακα Σχεδίου
&&DATUM Ημερομηνία Εκτύπωσης
&&CADNAME Όνομα Σχεδίου με διαδρομή αρχείου
&&CADNAMEK Όνομα Σχεδίου χωρίς διαδρομή αρχείου

Για τα σχέδια τομών είναι διαθέσιμες οι παρακάτω παράμετροι.

&&POSNR Αριθμός Κατασκευής
&&SERIE Σειρά Προφίλ
&&ANSICHT Εσωτερική-/Εξωτερική Όψη
&&ANZAHL Ποσότητα
&&MSTBANSICHT Κλίμακα Κατασκευής
&&MSTBSCHNITTE Κλίμακα Τομής
&&POSFARBE Χρώμα Κατασκευής
&&OBJNAME Όνομα Έργου
&&ANGEBOTSNR Αριθμός Προσφοράς
&&AUFTRAGSNR Αριθμός Έργου
&&FREIERTEXT1…6 Ελεύθερο Κείμενο
&&BEARBEITER Υπεύθυνος (Εμπορικά θέματα)
&&TECHBEARBEITER Υπεύθυνος (Τεχνικά θέματα)
&&TELEFON Αριθμός Τηλεφώνου
&&TELEFON2 Αριθμός Τηλεφώνου 2
&&TELEFAX Αριθμός Fax
&&PLZORT ΤΚ και Πόλη
&&STRASSE Οδός
&&NAME1 Όνομα 1
&&NAME2 Όνομα 2

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας παραμέτρους, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα. Αυτές θα αποτελούνται από το όνομα της παραμέτρου μέσα σε εισαγωγικά, γράφοντας μπροστά τους χαρακτήρες “&&”. Όταν θα χρησιμοποιείτε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους, το πρόγραμμα θα σας ρωτά αυτόματα για τις τιμές που θα εκτυπωθούν.

Σημείωση!

Παρακαλώ έχετε υπόψη σας, ότι οι πινακίδες πρέπει να είναι πάντα σε κλίμακα 1:1 και πρέπει να αποθηκεύονται στο directory ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ.

 

Χρήση Πινακίδων

Μπορείτε να επιλέγετε τις πινακίδες στην οθόνη εκτύπωσης:

Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Εδώ ορίζετε πως θα συμπληρωθεί η επιλεγμένη πινακίδα.

Μπορείτε να μεταβείτε πάντα σε αυτό το παράθυρο πατώντας το πλήκτρο “Ετικέτα”.

Η πινακίδα θα μπορούσε να μοιάζει ως εξής.