Περιβάλλον Χρήσης CAD

Το περιβάλλον χρήσης του CAD περιέχει αρκετές λειτουργίες.

Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται στην εικόνα:

Στις σελίδες που ακολουθούν, θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία αυτών των στοιχείων.

Εργαλειοθήκες

Οι εργαλειοθήκες σας επιτρέπουν άμεση πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες και περιέχουν εικονίδια διαφορετικών λειτουργιών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργαλειοθήκες πατήστε εδώ.

Γραμμή Κατάστασης (Status Βar)

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Εδώ βρίσκετε πληροφορίες κατά τη διάρκεια δημιουργίας ενός σχεδίου, π.χ. τις συντεταγμένες του κέρσορα και διάφορες λειτουργίες σχεδίασης.

Μενού Αρχείων

Το μενού αρχείων βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης και περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και ρυθμίσεις του LogiKal CAD.

Κλικ με το ποντίκι πάνω σε ένα στοιχείο του μενού αρχείων για να εμφανιστεί η λίστα με τις διάφορες επιλογές.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο. Πατήστε το πλήκτρο ALT και το υπογραμμισμένο γράμμα του στοιχείου από το μενού.

Παράδειγμα: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο σχέδιο, πατήστε ALT + Α. Εμφανίζεται το μενού Αρχείο. Στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο N εμφανίζεται μία κενή σελίδα στην περιοχή σχεδίασης.

Μενού Περιεχομένων

Χρησιμοποιώντας το μενού περιεχομένων, κατά τη διάρκεια δημιουργίας ενός σχεδίου, μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις σχετικές λειτουργίες.

Το μενού περιεχομένων εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στην περιοχή σχεδίασης.

Λειτουργία PAN και Zoom

Χρησιμοποιείστε τη λειτουργία zoom για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την προβολή ενός σχεδίου.
Κινείστε το scroll wheel προς τα πάνω για μεγέθυνση.
Κινείστε το scroll wheel προς τα κάτω για σμίκρυνση.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία PAN μπορείτε να μετακινείστε μέσα σε ένα σχέδιο. Πιέστε το scroll wheel του ποντικιού και μετακινείστε το στην επιθυμητή θέση.