Εργαλειοθήκες

Δημιουργία Εργαλειοθηκών

Για κάθε λειτουργία υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο. Τα εικονίδια αυτά μπορείτε να τα συγκεντρώσετε και να τα τοποθετείσετε μαζί οπουδήποτε στη γραμμή εργαλείων.

Κλικ στις “Ρυθμίσεις” → “Ρυθμίσεις Χρήστη” → “Εργαλειοθήκες”, στο μενού αρχείων του CAD.

GR2016-01-15-008

Για να δημιουργήσετε μία νέα εργαλειοθήκη πατήστε “Προσθήκη”.

Δώστε στη νέα εργαλειοθήκη ένα όνομα και επιλέξτε, από την αριστερή πλευρά, τις λειτουργίες που θέλετε να ενσωματώσετε σε αυτήν. Πατήστε “Αποθήκευση” και “OK” για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Η εργαλειοθήκη εμφανίζεται τώρα στο CAD. Μπορείτε να την μετακινήσετε σε όποιο μέρος επιθυμείτε.

Standards

 icon001 Επικόλληση τομής από το Clipboard στο CAD
 UNDO Αναίρεση
REDO Επαναφορά
icon002 Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο
OEFFNEN Φορτώνει ένα σχέδιο
 icon003 Εισάγει ένα σχέδιο μέσα σε ένα ήδη υπάρχον σχέδιο
 icon004 Αποθηκεύει ένα σχέδιο
 icon005 Εκτυπώνει ένα σχέδιο
 icon006 Αποκοπή ενός επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης
 icon007 Αντιγραφή ενός επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης
icon008 Επικόλληση ενός επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης
icon009 Πιάνει ένα αντικείμενο σχεδίασης
 icon010 Εισάγει μία εγκάρσια τομή κατασκευής
 PROFZULADEN Εισάγει μία διατομή προφίλ μέσα σε ένα υπάρχον σχέδιο
 NORMTEILE Ανοίγει τον Δημιουργό Standard Αντικειμένων
LAYER Ανοίγει τη διαχείριση επιπέδων
RECHTWINKLIG Λειτουργία Ορθογωνικής σχεδίασης
icon011 Ανοίγει τις Ρυθμίσεις
 CADMOVE Αντιγράφει και μετακινεί επιλεγμένα αντικείμενα
KOORD Περιστρέφει το Σύστημα Συντεταγμένων
OBJFANG Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τις έλξεις αντικειμένου (snap)
 icon012 Εισάγει κατεργασίες
icon013 Προσθέτει κατεργασίες

Βασικές Λειτουργίες Σχεδίασης

LINIE Θέτει τη σχεδίαση σε “Γραμμή”
RECHTECK Θέτει τη σχεδίαση σε “Ορθογώνιο”
VIELECK Θέτει τη σχεδίαση σε “Πολύγωνο”
BOGEN1 Θέτει τη σχεδίαση σε “Τόξο”
BOGEN2 Θέτει τη σχεδίαση σε “Ημικυκλικό Τόξο”
 BOGEN3 Θέτει τη σχεδίαση σε “Τόξο μέσω 3 Σημείων”
 KREIS1 Θέτει τη σχεδίαση σε “Κύκλο”
 KREIS2 Θέτει τη σχεδίαση σε “Κύκλο με Αξονικές Γραμμές”
 TEXT Εισάγει μία γραμμή κειμένου
 TEXTBEREICH Εισάγει ένα μπλοκ κειμένου

Ειδικές Λειτουργίες Σχεδίασης

PARALLEL2 Θέτει τη σχεδίαση σε “Παράλληλη Γραμμή”
PARALLEL1 Θέτει τη σχεδίαση σε “Παράλληλες Γραμμές σε Σταθερή Απόσταση”
FOLIE Θέτει τη σχεδίαση σε “Μεμβράνη”
BLECH Θέτει τη σχεδίαση σε “Φύλλο Λαμαρίνας”
RECHTECKROHR Θέτει τη σχεδίαση σε “Ορθογωνικός Σωλήνας”
RUNDROHR Θέτει τη σχεδίαση σε “Κυκλικός Σωλήνας”
 WINKEL Θέτει τη σχεδίαση σε “Γωνία”
PUTZ Θέτει τη σχεδίαση σε “Ασβεστοκονίαμα”
NULLPUNKT Ορίζει το σημείο μηδέν
 LANGLOCH Θέτει τη σχεδίαση σε “Επιμήκη Οπή”
 EINFSETZEN Ορίζει ένα σημείο εισαγωγής
 SENKRECHTZEICHNEN Θέτει τη σχεδίαση σε “Κάθετη”
 WINKELHALB Θέτει τη σχεδίαση σε “Διχοτόμηση Γωνίας”
 LINIENUEBERSTAND Θέτει τη σχεδίαση σε “Γραμμή με Προεξοχές”
 POLYGON Θέτει τη σχεδίαση σε “Πολύγωνο με Διαγράμμιση”
POLYLINIE Θέτει τη σχεδίαση σε “Polyline”
VERSIEGELUNG Θέτει τη σχεδίαση σε “Στεγάνωση”
 HINTERFUELLUNG Θέτει τη σχεδίαση σε “Σφράγιση”
 BESCHRIFTUNG Θέτει τη σχεδίαση σε “Σημαία”
 SCHRAFFUR Εισάγει μία διαγράμμιση
 MARKUMRISSSCHRAFFUR Εισάγει διαγραμμίσεις μέσα σε επιλεγμένες κλειστές polylines και πολύγωνα

Αποτελέσματα

 ELEMENTAUFLOESEN Διασπά επιλεγμένα αντικείμενα σχεδίασης σε γραμμές
icon014 Μετατρέπει επιλεγμένες γραμμές σε τόξα
 VEREINFACHEN Βελτιστοποιεί ένα σχέδιο
 SCHNEIDEN Ορίζει ένα σημείο τομής
 ANLINIE Επιμηκύνει μία γραμμή έως μία άλλη γραμμή
ECKEN1 Ενώνει γραμμές σε γωνία
 ECKENABRUNDEN Στρογγυλεύει γωνίες
 HORZSPG Ενεργοποιεί τη λειτουργία “Οριζόντιος Καθρεφτισμός”
 VERTSPG Ενεργοποιεί τη λειτουργία “Κατακόρυφος Καθρεφτισμός”
SPG1 Ενεργοποιεί τη λειτουργία “Ελεύθερος Καθρεφτισμός”
SPG2 Ενεργοποιεί τη λειτουργία “Καθρεφτισμός ως προς Γραμμή”
VEREINFACHEN Απλοποίηση Πολυγώνου
CADSCHNEIDENRECHTECK Αποκόπτει ότι εμπεριέχεται μέσα σε ένα ορθογώνιο παράθυρο
ECKENVERBINDEN Κλείνει μία ανοικτή γωνία
 ECKEFASENABRUNDEN Λοξοτομεί μία γωνία
 LIENIENLAENGE Αλλάζει το μήκος μιας γραμμής
 SKALPROPORTIONAL Μεγεθύνει υπό κλίμακα
 SKALFREI Μεγεθύνει ελεύθερα
 MASSSTAB Αλλαγή κλίμακας
MASSSTAB Ορισμός κλίμακας
 POLYGONERKENNEN Ανίχνευση πολυγώνου
POLYGONBEARBEITEN Επεξεργασία πολυγώνου
POLYGONBOGENSEGMENTIEREN Διάσπαση τόξου σε πολύγωνο
 EIGENSCHAFTEKOPIEREN Αντιγραφή ιδιοτήτων
LAYERVERSCHIEBEN Αντιγραφή σε ένα διαφορετικό επίπεδο
LIENIENLAENGE Σχεδίαση Γραμμών Προβολής
MARKANLINIEVERLAENGERN Επιμήκυνση επιλεγμένων αντικειμένων έως γραμμή
 MARKANLINIESTUTZEN Τριμάρισμα επιλεγμένων αντικειμένων
LINKS90 Ενεργοποιεί την “Κάθετη Περιστροφή Αριστερά”
 RECHTS90 Ενεργοποιεί την “Κάθετη Περιστροφή Δεξιά”
DREHEN Ενεργοποιεί τη λειτουργία “Περιστροφή”
 DREHENMEHR Ενεργοποιεί τη λειτουργία “Πολλαπλή Περιστροφή”
CADVERSCHIEBEN Ενεργοποιεί τη λειτουργία “Μετακίνηση”
CADVERSCHIEBENMEHR Ενεργοποιεί τη λειτουργία “Πολλαλή Μετακίνηση”
STRECKEN Ενεργοποιεί τη λειτουργία “Παραμόρφωση Αντικειμένων”

Διαστάσεις

 MASS1 Θέτει μία οριζόντια διάσταση
 MASS2 Θέτει μία κάθετη διάσταση
 MASS3 Θέτει μία πλάγια διάσταση
 MASS4 Επεξεργασία διάστασης
 MARKBEARBEITEN Επεξεργασία επιλεγμένων διαστάσεων
PARALLEL Θέτει διάσταση μεταξύ παράλληλων γραμμών
RADIUS Θέτει διάσταση ακτίνας
DURCHMESSER Θέτει διάσταση διαμέτρου
WINKEL Θέτει διάσταση γωνίας
 BODENLAENGE Θέτει διάσταση τόξου
MASSSTAB Ορίζει την κλίμακα διαστάσεων

 Βοηθητικές Γραμμές

SICHTBAR Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις βοηθητικές γραμμές
 HILFSWAAGERECHT Θέτει μία οριζόντια βοηθητική γραμμή
HILFSSENKRECHT Θέτει μία κάθετη βοηθητική γραμμή
 HILFSSETZEN Θέτει τη σχεδίαση σε “Βοηθητική Γραμμή”
HILFSKREIS Θέτει τη σχεδίαση σε “Βοηθητικό Κύκλο”
 HILFSBOGEN Θέτει τη σχεδίαση σε “Βοηθητικό Τόξο”
 HILFSPARALLEL Θέτει τη σχεδίαση σε “Παράλληλες Βοηθητικές Γραμμές”
HILFSTANGENTE Θέτει τη σχεδίαση σε “Εφαπτόμενη Βοηθητική Γραμμή”
HILFSZAUN Θέτει τη σχεδίαση σε “Συστοιχία Βοηθητικών Γραμμών”
HILFSLOESCHEN Θέτει τη σχεδίαση σε “Διαγραφή μεμονωμένων Βοηθητικών Γραμμών”
HILFSALLELOESCHEN Θέτει τη σχεδίαση σε “Διαγραφή όλων των Βοηθητικών Γραμμών”
 HILFSRASTER Ορίζει το πλέγμα βοηθητικών γραμμών

Δυνατότητες Επιλογής

 MARK1 Ενεργοποιεί τη δυνατότητα “Επιλογή αντικειμένου”
MARK2 Ενεργοποιεί τη δυνατότητα “Επιλογή ως το σημείο τομής”
 MARK3 Ενεργοποιεί τη δυνατότητα “Επιλογή περιοχής”
MARK4 Επιλογή όλων των αντικειμένων
MARKIERUNGTAUSCHEN Εναλλαγή επιλογής/αποεπιλογής όλων των αντικειμένων
 MARK5 Αποεπιλογή όλων των αντικειμένων
 FARBETYP Ορίζει τον τρέχον τύπο γραμμής και το χρώμα
CADLOESCHEN Διαγράφει τα επιλεγμένα αντικείμενα
icon014 Ενεργοποιεί τη λειτουργία Μεγέθυνση x 2 φορές

Μετακίνηση Εργαλειοθηκών

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση κάθε εργαλειοθήκης κάνοντας κλικ και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, πάνω στη διακεκομμένη γραμμή που υπάρχει στα αριστερά της εργαλειοθήκης,

GR2016-01-15-010

Ενεργοποίηση Εικονιδίων

Μπορείτε να καθορίζετε ποια εικονίδια θα προβάλλονται στην εργαλειοθήκη.

Με κλικ πάνω στο βελάκι που υπάρχει στα δεξιά κάθε εργαλειοθήκης εμφανίζεται ένα μενού. Από εδώ μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τα διάφορα εικονίδια.

GR2016-01-15-009

Was this page helpful?