Διαχείριση Σχεδίων

Δημιουργία νέου σχεδίου

Για να δημιουργήσετε νέα σχέδια, έχετε τρεις δυνατότητες.

 1. Μενού Αρχείων
  Στο μενού αρχείων, κλικ στο “ΑΡΧΕΙΟ” και επιλέξτε “Νέο”.
 2. Εργαλειοθήκη
  Κλικ στην εργαλειοθήκη, στο εικονίδιο “Νέο Σχέδιο”.
 3. Συντόμευση
  Πατήστε τα πλήκτρα ALT και Α για να πάτε στο μενού Αρχείο και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Ν για “Νέο”.
  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL + N.

 

Εισαγωγή Σχεδίων / Διατομών Προφίλ

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να εισάγετε ένα σχέδιο από τη Βάση Δεδομένων CAD στην περιοχή σχεδίασης.

 1. Μενού Αρχείων
  Στο μενού αρχείων, κλικ στο “ΑΡΧΕΙΟ” και επιλέξτε “Φόρτωση”.
 2. Εργαλειοθήκη
  Κλικ στην εργαλειοθήκη, στο εικονίδιο “Φόρτωση Σχεδίου”.
 3. Συντόμευση
  Πατήστε τα πλήκτρα ALT και Α για να πάτε στο μενού Αρχείο και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Φ για “Φόρτωση”.
  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL + O.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να προσθέσετε στην περιοχή σχεδίασης επιπλέον σχέδια.

 1. Μενού Αρχείων
  Στο μενού αρχείων, κλικ στο “ΑΡΧΕΙΟ” και επιλέξτε “Προσθήκη Σχεδίου”.
 2. Εργαλειοθήκη
  Κλικ στην εργαλειοθήκη, στο εικονίδιο “Προσθήκη Σχεδίου”.
 3. Συντόμευση
  Πατήστε τα πλήκτρα ALT και Α για να πάτε στο μενού Αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε “Προσθήκη Σχεδίου”.

Για να προσθέσετε, στην περιοχή σχεδίασης, σχέδια διατομών προφίλ από τη Βάση Δεδομένων CAD υπάρχουν επίσης τρεις τρόποι.

 1. Μενού Αρχείων
  Στο μενού αρχείων, κλικ στο “ΑΡΧΕΙΟ” και επιλέξτε “Προσθήκη Προφίλ”.
 2. Εργαλειοθήκη
  Κλικ στην εργαλειοθήκη, στο εικονίδιο “Προσθήκη Προφίλ”.
 3. Συντόμευση
  Πατήστε τα πλήκτρα ALT και Α για να πάτε στο μενού Αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε “Προσθήκη Προφίλ”.

 

Αποθήκευση

Για να αποθηκεύσετε σχέδια στη Βάση Δεδομένων CAD υπάρχουν οι παρακάτω τρόποι.

 1. Μενού Αρχείων
  Στο μενού αρχείων, κλικ στο “ΑΡΧΕΙΟ” και επιλέξτε “Αποθήκευση”.
 2. Εργαλειοθήκη
  Επιλέξτε το εικονίδιο “Αποθήκευση Σχεδίου”στην εργαλειοθήκη.
 3. Συντόμευση
  Πατήστε τα πλήκτρα ALT και Α για να πάτε στο μενού αρχείων και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Α για “Αποθήκευση”.
  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL + S.

Αποθήκευση ως

Με τη λειτουργία “Αποθήκευση ως” μπορείτε να αποθηκεύσετε το τρέχον σχέδιο με άλλο όνομα ή σε ένα άλλο directory της Βάσης Δεδομένων CAD.

Στο μενού αρχείων, κλικ στο “ΑΡΧΕΙΟ” και επιλέξτε “Αποθήκευση ως”.

Ή πατήστε τα πλήκτρα ALT + Α για να πάτε στο μενού Αρχείο και επιλέξτε “Αποθήκευση ως”.

Αποθήκευση Επιλεγμένων Αντικειμένων Σχεδίασης

Επιλεγμένα τμήματα ενός σχεδίου αποθηκεύονται ως εξής:

Επιλέξτε το τμήμα του σχεδίου που θέλετε να αποθηκεύσετε. Στη συνέχεια με κλικ στο “ΑΡΧΕΙΟ” επιλέξτε “Αποθήκευση Επιλεγμένων Αντικειμένων”.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων ALT + Α για να πάτε στο μενού Αρχείο και πιέστε το πλήκτρο λ για “Αποθήκευση Επιλεγμένων Αντικειμένων”.

 

Backup

Το CAD δημιουργεί backups, έτσι ώστε να μπορείτε να επαναφέρετε ένα σχέδιο στην περίπτωση π.χ. που κολλήσει ο υπολογιστής σας.

Μπορείτε να φορτώσετε το πιο πρόσφατο backup από το “ΑΡΧΕΙΟ -> Φόρτωση Backup -> Επαναφορά Τελευταίου Backup”.
Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα ALT + Α για να πάτε στο μενού Αρχείο και επιλέξτε το πλήκτρο Β για “Φόρτωση Backup”.

Ο χρόνος μέχρι την αυτόματη δημιουργία backup μπορεί να οριστεί στις “Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις Χρήστη”.
Εκεί μπορείτε να εισάγετε τον σχετικό χρόνο σε minutes.

 

Εισαγωγή

Στο Logikal CAD μπορείτε να εισάγετε σχέδια από αρχεία OCD, DXF, DWG και HPG.

Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ στο “ΑΡΧΕΙΟ -> Εισαγωγή”.

Επιλέξτε ένα σχέδιο από τη λίστα.

Για να εισάγετε το σχέδιο στην περιοχή σχεδίασης, παρακαλώ πατήστε στο πληκτρολόγιο Εnter ή το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

 

Εξαγωγή

Μπορείτε να εξάγετε σχέδια για χρήση σε άλλες εξωτερικές εφαρμογές. Τα ακόλουθα formats είναι διαθέσιμα:

 • DXF (Data Exchange Format)
 • DWG (AutoCAD)
 • PS (Postscript)
 • BMP (Windows-Bitmap)
 • OCD (Orgadata-CAD-Format)
 • ZIP (DXF as Zip-File)
 • EMF (Windows Media File)
 • JPG (JPEG-Format)

Χρησιμοποιείστε τη λειτουργία “Εξαγωγή Επιλεγμένων Αντικειμένων”, για να εξάγετε επιλεγμένα τμήματα του σχεδίου.

 

Εκτύπωση

Εκτυπώνετε ένα σχέδιο από τη μάσκα εκτύπωση.