Δημιουργία Σχεδίων

Κάσα/Φύλλο/Υάλωση

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να δημιουργείτε σχέδια συνδυασμών προφίλ με υάλωση. Εισάγετε τα μεμονωμένα στοιχεία βήμα – βήμα.

Στον πρώτο διάλογο, καθορίζετε τη σειρά, την παραλλαγή για λάστιχα/πηχάκια και την υποσειρά.

Στον δεύτερο διάλογο επιλέγετε τους τύπους τυπολογίας.

Ενεργοποιείστε την επιλογή Ελεύθερα, για να επιλέξετε κάποια από τις ακόλουθες τυπολογίες:

  • Μονόφυλλη πόρτα δακτυλικής προστασίας
  • Μονόφυλλη πόρτα δακτυλικής προστασίας ανοιγόμενη έξω
  • Μονόφυλλη αναστρεφόμενη πόρτα (swing door)
  • Περιστρεφόμενο παράθυρο

Στον τρίτο διάλογο επιλέγετε το βασικό προφίλ (κάσα, ταφ). Εάν, στον προηγούμενο διάλογο, επιλέξατε Ελεύθερα, πρέπει επίσης να καθορίσετε τις τυπολογίες. Στην κάτω περιοχή βλέπετε την τομή του συνδυασμού των προφίλ.

Για την ολοκλήρωση του σχεδίου στο CAD πατήστε “Τέλος”.

 

Τομή Υαλοπετάσματος

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να δημιουργήσετε σχέδια τομών υαλοπετάσματος.

Στον πρώτο διάλογο επιλέγετε σειρά, θερμοδιακοπή, παραλλαγή για πηχάκια και υποσειρά. Καθορίστε τον αριθμό των υαλοπινάκων, τη διαμόρφωση της υάλωσης και τον τύπο του προφίλ.

Στη δεξιά πλευρά, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της γωνίας και τη γωνία αναδίπλωσης, σε περίπτωση γωνιακής κατασκευής.

Στον επόμενο διάλογο καθορίζετε τους μεμονωμένους κωδικούς που συμμετέχουν στον συνδυασμό.

Για την ολοκλήρωση της τομής υαλοπετάσματος και την προσθήκη στο σχέδιο πατήστε “Τέλος”.

 

Πλάνο Έργου

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να δημιουργείτε πλάνα έργου στο CAD.
Εμφανίζεται η μάσκα Διαχείρισης Έργων από την οποία πρέπει να επιλέξετε ένα έργο.
Για κάθε έργο προβάλλονται όλα τα σχέδια κατασκευών του έργου.

Αφού επιλέξετε ένα έργο μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για το πλάνο.

Στην αριστερή πλευρά, μπορείτε να ορίσετε την όψη, εάν θα είναι εσωτερική ή εξωτερική. Μπορεί επίσης να εμφανίζονται πληροφορίες για τους υαλοπίνακες, οι αριθμοί τυπολογιών και οι συνδέσεις τραβερσών.

Στη δεξιά πλευρά, επιλέγετε τον τύπο των διαστάσεων, την κλίμακα, την απόσταση μεταξύ των κατασκευών και το συνολικό πλάτος του πλάνου έργων.

Επιπλέον, μπορείτε να προβάλλετε τυχόν εναλλακτικές κατασκευές, συμπληρωματικούς κωδικούς και μηχανισμούς.

Εάν δεν επιθυμείτε να εμφανιστούν στο πλάνο όλες οι κατασκευές του έργου, ενεργοποιείστε την επιλογή “Επέλεξε Μεμονωμένες Κατασκευές”.

 

Λίστες Συναρμολόγησης

Έχετε τη δυνατότητα να εμφανίζετε στο CAD τις λίστες συναρμολόγησης των κατασκευών.
Κλικ στο μενού αρχείων, “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -> Λίστες Συναρμολόγησης”.

Επιλέξτε έργο και κατασκευή από τη διαχείριση έργων.

Ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο:

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τον τύπο της όψης και την κλίμακα του σχεδίου.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να εμφανίσετε τις διαστάσεις των υαλοπινάκων και να καθορίσετε τον τύπο των ετικετών πάνω στα προφίλ. Είναι δυνατόν, οι ίσες τραβέρσες να αριθμούνται διαδοχικά, να εισάγονται πλέγματα προφίλ και να εμφανίζονται οι κατασκευές τυπολογιών.

 

Σχέδιο Διάσπασης Κατασκευής

Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή μπορείτε να δημιουργήσετε σχέδια διάσπασης μιας κατασκευής.

Εμφανίζεται στην οθόνη η διαχείριση έργων.
Επιλέξτε έργο από τη λίστα και κατασκευή η οποία θα εμφανιστεί σαν σχέδιο διάσπασης.

 

Σχέδιο Διαμορφωμένου Υαλοπίνακα

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε στο CAD σχέδια διαμορφωμένων υαλοπινάκων.
Κλικ στο μενού αρχείων, “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -> Σχέδιο Διαμορφωμένου Υαλοπίνακα”.

Επιλέξτε ένα έργο από τη λίστα.

Το σχέδιο διαμορφωμένων υαλοπινάκων εμφανίζεται στην περιοχή σχεδίασης.

 

Διαχείριση Σελίδων

Χρησιμοποιείστε τη διαχείριση σελίδων για να μεταβείτε από τη μία σελίδα στην άλλη.