Χρόνοι Εργασιών

Κατά την Εισαγωγή Στοιχείων, υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού, στο υπόβαθρο, μίας πρόβλεψης για τις ώρες εργασίας που απαιτεί η τρέχουσα κατασκευή. Αυτή η πρόβλεψη θα εμφανίζεται στην οθόνη “Πρόσθετα Δεδομένα” σαν “Πρόταση”:

GRLabourHours

Ενεργοποιώντας την επιλογή “Αποδοχή Πρότασης”, υιοθετούνται οι χρόνοι που προτείνονται στη δεξιά γκρι στήλη. Εδώ οι ώρες εργασίας μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις ατομικές σας ανάγκες.

Για πιο λεπτομερή εικόνα των χρόνων εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή “Πληροφορίες για Υποδείξεις Χρόνων” που βρίσκεται στο αριστερό σας χέρι.

Εδώ θα βρείτε μία ανάλυση των ωρών εργασίας. Τα στοιχεία μπορούν να εξαχθούν σε ένα αρχείο Excel, πατώντας το πλήκτρο “Excel”.

GRLabourHours002

Όνομα / Εμφάνιση των Ωρών Εργασίας

Μπορείτε να καθορίσετε πως θα αναγράφονται οι χρόνοι εργασίας κατά τον υπολογισμό και να κάνετε τις δικές σας προρρυθμίσεις. Για το σκοπό αυτό, κάντε κλικ στην Προβολή Έργου στις “Ρυθμίσεις” → “Πρόσθετες Ρυθμίσεις” → “Εργατώρες”.

GRLabourHours003

Στην περιοχή “1” μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα όνομα της επιλογής σας. Το όνομα αυτό θα εμφανίζεται αργότερα κατά την Εισαγωγή Στοιχείων, στην οθόνη “Πρόσθετα Δεδομένα”. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα απόκρυψης κάποιων χρόνων ή η απευθείας μεταφορά προτεινόμενων χρόνων σε συγκεκριμένα πεδία.

Στην πάνω περιοχή του μενού, έχετε τη δυνατότητα μίας απλούστερης επισκόπησης των χρόνων εργασίας, επιλέγοντας, κάτω από τον “Τύπο Υπολογισμού Εργατωρών”, τον “Απλοποιημένο”. Ενεργοποιώντας την επιλογή “Διαφορετικοί Τύποι”, τότε κατά την Εισαγωγή Στοιχείων και στην οθόνη “Πρόσθετα Δεδομένα” → “Πληροφορίες για Υποδείξεις Χρόνων” θα έχετε μία λεπτομερή ανάλυση των υπολογισμένων χρόνων εργασίας.

Σημείωση: Για χρήστες που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα αποκλειστικά για σχέδια, μπορούν από τις “Ρυθμίσεις” → “Εισαγωγή Στοιχείων” → “Εισαγωγή” να ενεργοποιήσουν την επιλογή “Εισαγωγή χωρίς Εργατώρες”. Τότε για τον συγκεκριμένο χρήστη, δεν θα εμφανίζονται οι ώρες εργασίες στην οθόνη “Πρόσθετα Δεδομένα” της Εισαγωγής Στοιχείων.

GRLabourHours004

Προκαθορισμένοι Χρόνοι Εργασιών

Για να καταχωρήσετε χρόνους εργασίας, πηγαίνετε στην Προβολή Έργου και στη “Βάση Δεδομένων Χρήστη” επιλέξτε “Εργατώρες”.

GRLabourHours005

Οι χρόνοι εργασίας διακρίνονται σε “Standard Εργατώρες” (1) και “Εργατώρες βάση Σειράς” (2).

 

Standard Εργατώρες

Στις “Standard Εργατώρες” μπορούν να καταχωρηθούν χρόνοι εργασιών, ανεξάρτητα από σειρά προφίλ, όπως π.χ. για γωνίες σύνδεσης και συνδέσμους Τ.

GRLabourHours006

 

Εργατώρες με βάση τη Σειρά Προφίλ

Οι “Εργατώρες βάση σειράς προφίλ” σας δίνουν την επιπλέον δυνατότητα να καταχωρείτε χρόνους εργασίας για συζεύξεις, προσθήκες προφίλ και συναρμογές με τοίχο.

Εφόσον, έχετε εισάγει μία δική σας συναρμογή με τοίχο στη Βάση Δεδομένων Χρήστη, μπορείτε να αναθέσετε σε αυτή τη συναρμογή ώρες εργασίας που θα απαιτηθούν:

GRLabourHours007

Σημείωση: Οι Εργατώρες βάση Σειράς Προφίλ υπερισχύουν έναντι των Standard Εργατωρών που ενδεχομένως να είναι ήδη καταχωρημένες.

GRLabourHours008

Για ακόμη πιο ευέλικτη χρονομέτρηση (π.χ. για τοποθέτηση μηχανισμών), υπάρχει η δυνατότητα να αναθέσετε ξεχωριστούς χρόνους σε μεμονωμένους κωδικούς της βάσης δεδομένων, από τη “Βάση Δεδομένων Χρήστη” → “Κωδικοί Συστήματος”. Οι καταχωρήσεις αυτές υπερισχύουν έναντι ενδεχόμενων καταχωρήσεων από “Standard Εργατώρες” και “Εργατώρες βάση Σειράς”.

Επιπρόσθετα, από τη “Βάση Δεδομένων Χρήστη” → “Εισαγωγή Συστημάτων Προφίλ”, μπορείτε να εισάγετε χρόνους εργασίας σε διαμορφώσεις δαπέδου, συναρμογές με τοίχο και ρολά.

Χρόνους μπορείτε επίσης να εκχωρείτε μεμονωμένα και σε κωδικούς που καταχωρείτε ως “Συμπληρωματικούς Κωδικούς” στην Εισαγωγή Στοιχείων.

GRLabourHours009

Was this page helpful?