Τομές

Με την πλήρως αναθεωρημένη λειτουργία για τις εγκάρσιες τομές, πραγματοποιείται μία άψογη, στην κυριολεξία, τομή. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ακόμη πιο φιλικά προς τον χρήστη και επιπλέον μνημονεύει όλες τις αλλαγές που κάνετε – ακόμη και σε άλλα σημεία του προγράμματος όπως, π.χ. στις εκτυπώσεις. Σε αυτό το σημείο, θα σας δείξουμε τις καινοτομίες που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία, από τώρα και στο εξής.

Τα Σχέδια Τομών αποθηκεύονται

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της καινοτομίας είναι ότι τόσο το αρχικό, όσο και το τελικό σημείο του άξονα τομής, καθώς και η τοποθέτηση όλων των σχεδιαστικών καταχωρήσεων στο μενού εκτύπωσης, αποθηκεύονται αυτόματα για κάθε κατασκευή και είναι πάντα διαθέσιμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το σχέδιο τομής.

GRSchnittkonst001

Αυτόματη Εμφάνιση Τομής στην Εγκάρσια Τομή

Η δημιουργία της τομής μίας κατασκευής έγινε για μία ακόμη φορά ταχύτερη. Οι ρυθμίσεις της σε οριζόντια και κατακόρυφη τομή κατά την εισαγωγή των στοιχείων, λειτουργεί σαν βάση για την αυτόματη δημιουργία της εγκάρσιας τομής, όταν αυτή ζητηθεί.

GRSchnittkonst002

Διαδοχικές Αλλαγές στις Τομές

Οι άξονες τομών και τα σχέδια τομών μπορούν να τροποποιούνται μεταγενέστερα. Έχετε τη δυνατότητα να επηρρεάζετε τη θέση και τη στοίχιση των αξόνων τομής. Π.χ. σε περίπτωση που έχετε καθορίσει επιπλέον πλαϊνά πεδία σε ένα στοιχείο, μπορείτε πολύ εύκολα να επεκτείνετε μία ήδη υπάρχουσα τομή και έτσι να συμπεριλάβετε και τα νέα πεδία μέσα στην τομή, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ολόκληρο το σχέδιο της τομής ξανά. Καθορίζετε την ακριβή εμφάνιση των στοιχείων τομής απευθείας πάνω στην εκτύπωση της τομής.

Πως λειτουργεί

Ενεργοποιείστε στη γραμμή εργαλείων τη λειτουργία “Επεξεργασία Επιπέδου Τομής”.

GRSchnittkonst003

Στο σχέδιο της κατασκευής θα εμφανιστούν, για κάθε άξονα τομής, σημεία ελέγχου σαν μικρά γκρι κουτάκια.

Με αυτά τα σημεία ελέγχου και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, μπορείτε να μικρύνετε ή να επιμηκύνετε τους άξονες τομής, ή να τους μετατοπίσετε σε άλλη θέση της κατασκευής. Τα σχέδια τομής θα προσαρμοστούν αναλόγως.

Εκτυπώσεις Τομών σε Εσωτερική και Εξωτερική Όψη

Μέχρι τώρα, για την εσωτερική και εξωτερική όψη της τομής χρειάζονταν δύο σχέδια. Τώρα έχετε τη δυνατότητα να εμφανίζετε στην ίδια σελίδα και τις δύο όψεις, εάν θέλετε να περιγράψετε την κατασκευή σας πιο αναλυτικά.

GRSchnittkonst001

Πως λειτουργεί

Επιλέξτε, από την προβολή έργου, “Ρυθμίσεις” → “Τομές” και στο πεδίο “Εκτυπώσεις”, κάτω αριστερά, ενεργοποιείστε τη λειτουργία “Εσωτερική και Εξωτερική Όψη”.

GRSchnittkonst004

Ελεύθερο Design των Σχεδίων στην Εκτύπωση

Το standard design των εκτυπώσεων αναβαθμίστηκε περαιτέρω. Μπορείτε να τοποθετήσετε κάθε μεμονωμένο αντικείμενο σχεδίου ελεύθερα ή αναφορικά με άλλα αντικείμενα. Επιπλέον μπορείτε να ορίσετε για κάθε σχεδιαστικό αντικείμενο τη δική του κλίμακα και να μεγεθύνετε ή να μικρύνετε την προβολή του.

Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγετε αρκετή σχεδιαστική δουλειά και ρυθμίσεις με το χέρι στο CAD.

Πως λειτουργεί

Επιλέξτε με το ποντίκι ένα ή περισσότερα αντικείμενα σχεδίασης – κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl – και μετακινήστε τα στην επιθυμητή περιοχή του σχεδίου. Για την ακριβή τοποθέτηση υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές βοήθειες.

GRSchnittkonst005

Αφενός, μπορείτε να ορίσετε την κατεύθυνση κίνησης σε “Ορθογωνική Λειτουργία”, έτσι ώστε τα αντικείμενα σχεδίασης να μετακινούνται πάνω στο σχέδιο μόνο οριζόντια ή κάθετα και η αρχική διάταξη να μην αλλάζει. Ενεργοποιείστε το σχετικό εικονίδιο στην πάνω αριστερή γωνία.

Αφετέρου, μπορείτε να ορίσετε το πλέγμα της επιλογής σας, για μία πιο ευέλικτη διάταξη τοποθέτησης των αντικειμένων.

GRSchnittkonst006

Εξίσου εύκολα μπορείτε να ορίσετε τη δική σας κλίμακα για όλα τα αντικείμενα σχεδίασης ανεξάρτητα. Επιλέξτε ένα αντικείμενο και ορίστε την κλίμακα από την περιοχή “Κλίμακα Επιλεγμένου Αντικειμένου”.

GRSchnittkonst007