Τιμοκατάλογος Πλέγματος

Εκκινείστε το πρόγραμμα για Τιμοκαταλόγους Πλέγματος

Κλικ στο μενού αρχείων στα “Προγράμματα” και επιλέξτε “Τιμοκατάλογος Πλέγματος”.

GRRasterpreis001

Εμφανίζεται μία σύνοψη όλων των λειτουργιών για τιμοκατάλογο πλέγματος.

GRRasterpreis002

Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε νέους τιμοκαταλόγους πλέγματος και να τροποποιήσετε ήδη υπάρχοντες. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε ήδη υπολογισμένους τιμοκαταλόγους πλέγματος.

Δημιουργήστε ένα νέο τιμοκατάλογο πλέγματος

Κλικ στο μενού αρχείων στα “Προγράμματα” και επιλέξτε “Τιμοκατάλογο Πλέγματος”.

Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Κλικ στο πλήκτρο “Δημιουργία Νέου Τιμοκαταλόγου”.

Στο παρακάτω παράθυρο μπορείτε να εισάγετε το όνομα του τιμοκαταλόγου και να επιλέξετε τη σειρά προφίλ.

GRRasterpreis003

Εμφανίζεται η εισαγωγή στοιχείων. Εδώ μπορείτε να εισάγετε την κατασκευή.

GRRasterpreis004

Αφού δημιουργήσετε την κατασκευή , καθορίστε τις διαστάσεις για υπολογισμό. Εισάγετε τις διαστάσεις για ύψος και πλάτος και ορίστε τα βήματα προσαύξησης.

GRRasterpreis005

Πατήστε “OK” για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή του τιμοκαταλόγου πλέγματος.

Υπολογίστε και παρουσιάστε έναν τιμοκατάλογο πλέγματος.

Πριν να μπορέσετε να παρουσιάσετε έναν τιμοκατάλογο πλέγματος πρέπει να τον υπολογίσετε.

Επιλέξτε από το μενού αρχείων “Προγράμματα -> Τιμοκατάλογος Πλέγματος”.

Κλικ στο πλήκτρο “Τροποποίηση Υπάρχοντος Τιμοκαταλόγου Πλέγματος”.

Επιλέξτε έναν τιμοκατάλογο πλέγματος.

GRRasterpreis006

Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με περιεχόμενα.

Εδώ βρίσκετε σχέδια και πληροφορίες για τον τιμοκατάλογο πλέγματος.

GRRasterpreis007

Για κοστολόγηση πατήστε το πλήκτρο “Υπολογισμός Τιμοκαταλόγου”.

Επιβεβαιώστε τα στοιχεία κοστολόγησης. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία “Συρραφή Προφίλ”.

GRRasterpreis010

Έχετε τις επιλογές “Ποτέ”, “Πάντα” ή “Διχρωμία”. Ενεργοποιείστε την επιλογή “Χρήση Μεμονωμένων Κωδικών, Όχι Kits” για να εξεταστούν τεμάχια αντικειμένων.

Πατήστε “OK”.

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο με επιλογές εμφάνισης.

Εδώ ορίζετε ποια πεδία τιμών θα εμφανίζονται.

GRRasterpreis008

Πατήστε “OK” για να δημιουργηθεί ο τιμοκατάλογος πλέγματος.

Κλικ στο πλήκτρο “Εμφάνιση Τιμοκαταλόγου” για να εμφανίσετε τον κατάλογο οποιαδήποτε στιγμή.

GRRasterpreis009

Τροποποιείστε έναν υπάρχον τιμοκατάλογο πλέγματος

Κλικ στο μενού αρχείων στα “Προγράμματα” και επιλέξτε “Τιμοκατάλογος Πλέγματος”.

Επιλέξτε το πλήκτρο “Τροποποίηση Υπάρχοντος Τιμοκαταλόγου” και διαλέξτε έναν τιμοκατάλογο πλέγματος.

Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο.

Για να αλλάξετε μία κατασκευή, πατήστε “Επεξεργασία Κατασκευής”.
Εμφανίζεται ένα μενού με διαφορετικές λειτουργίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέες κατασκευές, να τροποποιήσετε την κατασκευή, τις διαστάσεις και την υάλωση.

Προβάλλετε έναν ήδη υπολογισμένο τιμοκατάλογο πλέγματος

Κλικ στο μενού αρχείων στα “Προγράμματα” και επιλέξτε “Τιμοκατάλογος Πλέγματος”.

Πατήστε στη επιλογή “Εμφάνιση ήδη Υπολογισμένου Τιμοκαταλόγου”.

Επιλέξτε έναν τιμοκατάλογο πλέγματος.

Καθορίστε ποιά πεδία θα εμφανίζονται στον τιμοκατάλογο.

Ο υπολογισμένος τιμοκατάλογος πλέγματος εμφανίζεται σαν έγγραφο κειμένου.