Εκτυπώσεις

Εάν θέλετε να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα της στατικής προδιαστασιολόγησης, πατήστε στην Προβολή Έργου την επιλογή “Στατική Προδιαστασιολόγηση” στα δεξιά. Στην παρακάτω μάσκα μπορείτε να επιλέξετε ποια τμήματα του υπολογισμού θα εμφανίζονται στην εκτύπωση σας.

GR2016-01-15-001

Was this page helpful?