Βασικές Πληροφορίες

Το module στατικών του LogiKal® μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόνομη έκδοση (ανεξάρτητο ξεχωριστό πρόγραμμα) ή σαν μέρος των λειτουργιών κατά την εισαγωγή στοιχείων. Στο παρακάτω κείμενο περιγράφονται οι καταχωρήσεις που απαιτούνται, οι ρυθμίσεις και πιθανές εκτυπώσεις αποτελεσμάτων και για τις δύο παραλλαγές.

Ανεξάρτητο Module Στατικών

Το module δομικής ανάλυσης χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό δοκών και υαλοπινάκων, ανεξάρτητα από την Εισαγωγή Στοιχείων. Αυτά αποθηκεύονται αυτόματα μέσα στην εντολή στατικών και μπορούν να επαναφορτωθούν οποιαδήποτε στιγμή. Κλικ στην επιλογή “Στατική Προδιαστασιολόγηση” στο κυρίως μενού, για να γίνει εκκίνηση.

GRStatik001

Πρώτα συμπληρώστε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το έργο και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο “Παράμετροι” για να ορίσετε τα φορτία και τις οριακές τιμές. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στην επισήμανση!