Πόρτες Διαφυγής

Βάση των standards που ισχύουν για πόρτες διαφυγής (EN 179) και πόρτες πανικού (EN 1125), το LogiKal σας παρέχει έξυπνες λύσεις που σας επιτρέπουν να συμμορφώνεστε με τις νομικές απαιτήσεις – χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια.

Χάρη στις προηγμένες ρυθμίσεις για τους τύπους φύλλων, μπορείτε εύκολα να ορίσετε τις λειτουργίες κλεισίματος και τις κατευθύνσεις ανοίγματος. Για καλύτερη απεικόνιση, το αντίστοιχο σύμβολο της πόρτας διαφυγής εμφανίζεται πάνω στο σχέδιο κατασκευής. Στο σχέδιο τομής, ένα πράσινο βέλος υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία ανοίγει η πόρτα διαφυγής.

Πως λειτουργεί

Δημιουργείστε μία πόρτα στην Εισαγωγή Στοιχείων.

Στην Επιλογή Τυπολογίας ορίστε την κατεύθυνση ανοίγματος.

Ανοίγει ένα παράθυρο του προγράμματος με ρυθμίσεις για τους τύπους φύλλων.

Επιλέξτε από τη “Λειτουργία Εξόδου Διαφυγής” τη φορά ανοίγματος και το κύριο φύλλο.

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας και πατήστε “OK”.

Το σύμβολο της πόρτας διαφυγής εμφανίζεται τώρα στο σχέδιο της κατασκευής.

Ένα πράσινο βέλος στο σχέδιο της τομής δείχνει την κατεύθυνση διαφυγής.

Εξωτερικό monitoring

Πόρτες διαφυγής και στοιχεία πυροπροστασίας πρέπει πάντα να παρακολουθούνται από έναν εξωτερικό οργανισμό (Ινστιτούτο). Το LogiKal μπορεί να σας βοηθήσει και σε αυτό. Στις Γενικές Προεπιλογές και στην περιοχή “Στοιχεία CE” θα βρείτε δυνατότητες εισαγωγής, με τις οποίες μπορεί να επιλεγεί το ινστιτούτο δοκιμών που εκτελεί τη δοκιμή και να εισαχθεί ο αριθμός πιστοποιητικού. Τα δεδομένα αυτά θα εμφανίζονται αυτόματα στη Δήλωση Επιδόσεων και στη Σήμανση CE. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα βρείτε στο κεφάλαιο Εξωτερικό monitoring.

Was this page helpful?