Εξωτερικό monitoring

Για στοιχεία πυροπροστασίας και πόρτες πανικού απαιτείται πάντα έλεγχος από έναν εξωτερικό οργανισμό (Ινστιτούτο). Ως εκ τούτου, έχει προστεθεί μία ενότητα στις γενικές ρυθμίσεις όπου μπορεί να επιλεγεί το ινστιτούτο δοκιμών και να καταχωρηθεί ο αριθμός πιστοποιητικού.

Από την προβολή έργου, κλικ στο μενού αρχείων ‘Βάση Δεδομένων Χρήστη’ > ‘Γενικές Προεπιλογές’ > ‘Στοιχεία CE’.

Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο του προγράμματος:

Κλικ πάνω στην καρτέλα ‘Εξωτερικό Monitoring’.

Επιλέξτε στη δεξιά πλευρά έναν ‘Οργανισμό Κοινοποίησης’. Το συσχετιζόμενο αναγνωριστικό (ID) εισάγεται αυτόματα από το σύστημα.

Δεξιά αυτών μπορείτε να καταχωρήσετε τον αριθμό πιστοποιητικού.

Τα δεδομένα αυτά θα εμφανίζονται στη συνέχεια στη Δήλωση Επιδόσεων και στη Σήμανση CE.

Was this page helpful?