Ευκολότερη Εισαγωγή Παραθύρων Floating (τ. Ξενοδοχείου)

Στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, αυξάνεται συνεχώς ο ιδιαίτερος σχεδιασμός επιφανειών με όσο το δυνατό λιγότερο προφίλ. Ένας όλο και πιο συχνά εμφανιζόμενος τύπος τέτοιων κατασκευών είναι το επονομαζόμενο “Floating Window” μέσα σε υαλοπέτασμα, στο οποίο η κάσα του παραθύρου συγκρατεί το τζάμι των γειτονικών πεδίων σταθερής υάλωσης. Παράθυρα αυτού του είδους (floating) μπορούν πλέον, να ενσωματώνονται στην εισαγωγή στοιχείων, μέσω standard τυπολογιών.

Πως λειτουργεί

Δημιουργείστε μία κατασκευή υαλοπετάσματος και στο παράθυρο “Στοιχείο” επιλέξτε “Τυπολογίες”.

GR-90-SchwimmendeFenster001

Επιλέξτε ένα πεδίο πάνω στη κατασκευή:

GR-90-SchwimmendeFenster002

Δημιουργείστε την τυπολογία για το παράθυρο τ. floating και προσθέστε τις κολώνες.

GR-90-SchwimmendeFenster003

Επιλέξτε από τις τυπολογίες π.χ. ένα ανοιγο-ανακλινομενο στοιχείο και ένα πεδίο σταθερής υάλωσης.

Σημείωση!

Για αυτή την τυπολογία, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα πεδίο σταθερής υάλωσης!

GR-90-SchwimmendeFenster004

Ακολουθείστε την πορεία του προγράμματος και ολοκληρώστε την εισαγωγή στοιχείων για αυτή την τυπολογία. Το πρόγραμμα σας οδηγεί πίσω στην εισαγωγή του υαλοπετάσματος. Το παράθυρο τύπου floating έχει τώρα ενσωματωθεί στο υαλοπέτασμα με επιτυχία.

GR-90-SchwimmendeFenster005