Διαστάσεις σε Υαλοπετάσματα με Πλήρη Υάλωση

Για την καταχώρηση διαστάσεων σε υαλοπετάσματα πλήρους υάλωσης υπάρχουν δύο ρυθμίσεις. Εκτός από τη ρύθμιση άξονα-άξονα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιλογή άκρη-άξονας-άκρη.

Παρακαλώ σημειώστε ότι, τα γωνιακά τζάμια πρέπει πάντα να διαστασιολογούνται εξίσου, δηλ. ως την άκρη της γωνίας, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση που επιλέγεται για τις υπόλοιπες διαστάσεις.