Αρμοί σε Κολώνες/Τραβέρσες

Αρμός σε Κολώνα

Έχετε τη δυνατότητα να τοποθετείτε αρμούς σε στοιχεία υαλοπετάσματος. Στην οθόνη “Στοιχείο” της εισαγωγής στοιχείων, πατήστε “Αρμοί Κολώνας” στα αριστερά σας.

GRSplices001

Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο:

GRSplices002

Στο πεδίο “Αναφορά για Αρμό” έχετε αρκετές επιλογές για να καθορίσετε την τοποθέτηση του αρμού στην κολώνα.

GRSplices003

Σε περίπτωση που το ύψος της κατασκευής σας υπερβαίνει το μήκος βέργας της κολώνας, το πρόγραμμα θα σας ρωτήσει αυτόματα, εάν θέλετε να τοποθετήσετε αρμό στις κολώνες. Εάν αρνηθείτε, η κολώνα δεν θα συμπεριληφθεί στη βελτιστοποίηση και θα εμφανίζεται σαν ειδικό μήκος στην εκτύπωση της βελτιστοποίησης κοπών.

Αρμός σε Τραβέρσα

Για να τοποθετήσετε αρμό σε μία τραβέρσα, στην οθόνη “Στοιχείο” της εισαγωγής στοιχείων,  πατήστε δεξί κλικ πάνω στην συγκεκριμένη τραβέρσα. Παρακαλώ έχετε υπόψη ότι, το σημείο αναφοράς ενός πετάσματος στην εξωτερική όψη είναι η ακριανή δεξιά κολώνα, ενώ στην εσωτερική όψη η ακριανή αριστερή κολώνα. Το παρακάτω στυγμιότυπο οθόνης απεικονίζει έναν αρμό τραβέρσας στην εξωτερική όψη πετάσματος και σε απόσταση 2500 mm από την άκρη:

GRSplices004

Το σημείο αναφοράς στην εν λόγω τραβέρσα είναι το μέσον του αέρα συστήματος:

GRSplices005