Αντιγράψτε Διαμορφώσεις Προφίλ

Η νέα λειτουργία αντιγραφής διαμορφώσεων προφίλ σας προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στον σχεδιασμό κατασκευών υαλοπετασμάτων. Πλέον, μπορείτε να αντιγράφετε διαμορφώσεις προφίλ, προφίλ ενίσχυσης, πακέτα υλικών, στηρίξεις, καθώς επίσης και αρμούς, προεκτάσεις, ιδιότητες προφίλ και ελεύθερα να τις επεξεργάζεστε γρήγορα και έγκυρα.

Πως λειτουργεί

Για να αντιγράψετε διαμορφώσεις προφίλ, κάντε δεξί κλικ πάνω σε ένα προφίλ του υαλοπετάσματος. Στο μενού περιεχομένων που ανοίγει, επιλέξτε “Αντιγραφή” και στη συνέχεια “Διαμόρφωση Προφίλ”.

Newsletter 10 - GR - Profilkonfigurationkopieren

Για να εισάγετε τη διαμόρφωση προφίλ, κάντε δεξί κλικ πάνω σε ένα άλλο προφίλ του υαλοπετάσματος. Επιλέξτε “Εισαγωγή” και στη συνέχεια “Διαμόρφωση Προφίλ”. Ειδική επισήμανση: Εάν δουλεύετε παράλληλα με πολλές οθόνες, η αντιγραφή της διαμόρφωσης προφίλ θα γίνει εγκάρσια.

Στο μενού αρχείων “Επεξεργασία”, θα βρείτε τη λειτουργία “Αντιγραφή Διαμόρφωσης Προφίλ”. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεταβιβάζετε τις διαμορφώσεις προφίλ ταυτόγχρονα σε αρκετές κολώνες ή τραβέρσες, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl + Κλικ πάνω στα προφίλ.

Μπορείτε να αντιγράφετε τις ακόλουθες διαμορφώσεις:

  • Διαμόρφωση Προφίλ Υαλοπετάσματος
  • Προφίλ Ενίσχυσης
  • Πακέτα Υλικών
  • Στηρίγματα
  • Αρμούς
  • Προεκτάσεις
  • Ιδιότητες Προφίλ
  • Ελεύθερες Κατεργασίες