Χώροι Συναρμολόγησης

Για κάθε κωδικό μπορείτε να καθορίσετε χώρο συναρμολόγησης.

Ενεργοποίηση Χώρων Συναρμολόγησης

Σε περίπτωση που θέλετε να γίνεται αυτόματη αντιστοίχιση ενός κωδικού με τον χώρο στον οποίο θα λάβει χώρα η επεξεργασία του, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στις ρυθμίσεις.

Κλικ στο μενού αρχείων της προβολής έργου “Ρυθμίσεις” > “Πρόσθετες Ρυθμίσεις”.

Στη σελίδα “Standard” θα βρείτε την επιλογή “Αίτηση Χώρων Συναρμολόγησης”.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα εμφανιστεί αριστερά μία σελίδα με όνομα “Χώροι Συναρμολόγησης”.

Εδώ μπορείτε να εισάγετε περιγραφή για διαφορετικούς χώρους επεξεργασίας και να τους ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε.

Χρήση Χώρων Συναρμολόγησης

Πηγαίνετε “Βάση Δεδομένων Χρήστη” και επιλέξτε “Κωδικοί Συστήματος”.

Στο πεδίο “Χώρος Συναρμολόγησης” κάνετε μία επιλογή.