Τύποι Κατασκευών

Κατασκευή Υλικών

Στην προβολή έργου μπορείτε να δημιουργήσετε κατασκευές υλικών.

Αυτές μπορούν να περιέχουν ποσότητες και μήκη κωδικών, μηχανισμούς, τζάμια/πάνελ και άλλους συμπληρωματικούς κωδικούς.

Οι κατασκευές υλικών εμφανίζονται ξεχωριστά στην κοστολόγηση.

Κλικ στην προβολή έργου, πάνω στο βελάκι που βρίσκεται στα δεξιά του εργαλείου “Νέο” και επιλέξτε “Κατασκευή Υλικών”.

Εισάγετε τα στοιχεία για την κατασκευή υλικών.

Συμπληρωματικοί Κωδικοί

Στο πρώτο παράθυρο του προγράμματος μπορείτε να εισάγετε συμπληρωματικούς κωδικούς.

Αυτοί μπορούν να είναι είτε κωδικοί με ποσότητα ή και κωδικοί με μήκος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο > Συμπληρωματικοί Κωδικοί.

Συμπληρωματικές Πληρώσεις

Κλικ στην κάτω γραμμή πλοήγησης πάνω στην επιλογή “Συμπληρωματικές Πληρώσεις”.

Ανοίγει ένα παράθυρο του προγράμματος για τζάμια και πάνελ.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρώσεις θα βρείτε στο κεφάλαιο > Υάλωση.

Μηχανισμοί

Κλικ στην κάτω γραμμή πλοήγησης πάνω στην επιλογή “Μηχανισμοί”.

Εμφανίζεται ο διάλογος για μηχανισμούς.

Λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο > Μηχανισμοί.

Πρόσθετα Δεδομένα

Κλικ στην επιλογή “Πρόσθετα Δεδομένα” στην κάτω γραμμή πλοήγησης για να εισάγετε πρόσθετα δεδομένα για την κατασκευή υλικών.

Λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο > Πρόσθετα Δεδομένα.

Κατασκευές Μηχανισμών

Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε ξεχωριστές κατασκευές μηχανισμών στην προβολή έργου.

Κλικ στην προβολή έργου, πάνω στο βελάκι που βρίσκεται στα δεξιά του εργαλείου “Νέο” και επιλέξτε “Κατασκευή Μηχανισμών”.

Εισάγετε τα στοιχεία για την κατασκευή μηχανισμών και πατήστε “OK”.

Δημιουργήστε την κατασκευή για το μηχανισμό.

Για την εισαγωγή κωδικών μηχανισμών ακολουθείται ο ίδιος τρόπος όπως και στην εισαγωγή στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο κεφάλαιο > Μηχανισμοί.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η κατασκευή μηχανισμών θα ληφθεί υπόψη στην κοστολόγηση και θα εμφανιστεί στα reports.

Θέση Κειμένου

Στην προβολή έργου μπορείτε να δημιουργείτε ξεχωριστές θέσεις κειμένου.

Κλικ στην προβολή έργου, πάνω στο βελάκι που βρίσκεται στα δεξιά του εργαλείου “Νέο” και επιλέξτε “Θέση Κειμένου”.

Επιπλέον των κειμένων, μπορείτε εδώ να εισάγετε στοιχεία κοστολόγησης και εργατώρες. Τα δεδομένα που εισάγετε θα συμπεριληφθούν στην κοστολόγηση και θα εμφανιστούν σαν ανεξάρτητη κατασκευή στις εκτυπώσεις.

Was this page helpful?