Σχόλια Κατασκευών

Σε οποιαδήποτε κατασκευή μπορείτε να εισάγετε ένα δικό σας σχόλιο. Δεξί κλικ πάνω στην κατασκευή και από το μενού περιεχομένων επιλέγετε “Επεξεργασία” -> “Σχόλιο Κατασκευής”.

GR-2016-Projektkommentar-001

Στην πάνω περιοχή μπορείτε να ορίσετε εάν το κείμενο του σχολίου σας θα εισάγεται σε συγκεκριμένη εκτύπωση μόνο (π.χ. στην τομή) ή οπουδήποτε στο πρόγραμμα. Έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τα δικά σας σχόλια στις εκτυπώσεις για κοστολόγηση, προσφορά, δελτίο αποστολής, επιβεβαίωση παραγγελίας, τιμολόγιο και εγκάρσια τομή. Ενεργοποιείστε το ανάλογο κουτάκι “Σχόλιο για …”. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο κείμενο και σε άλλες εκτυπώσεις, ενεργοποιείστε τη λειτουργία “όπως Λίστα Συναρμολόγησης”.

Κείμενα για σχόλια μπορούν επίσης να ληφθούν από άλλα έργα / κατασκευές. Για να γίνει αυτό, πατήστε “Από άλλη Κατασκευή” και επιλέξτε το έργο. Κλικ πάνω στην κατασκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε το κείμενο για το σχόλιο.