Ρυθμίσεις

Εμφάνιση Κατασκευών

Από τις “Ρυθμίσεις” > “Προβολή Έργου” > “Εμφάνιση” μπορείτε να καθορίσετε την περιγραφή των κατασκευών στην επισκόπιση κατασκευών. Η πληροφορία αυτή αναφέρεται στην κατάσταση εμφάνισης “Λεπτομερής”.

Εμφάνιση Κατασκευής
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ένα σχέδιο της κατασκευής στην επισκόπηση κατασκευών.

Διαστάσεις
Εάν θέλετε να εμφανίζονται οι γραμμές διαστάσεων πάνω στο σχέδιο κατασκευής, ενεργοποιείστε την επιλογή Διαστάσεις.

Όψη
Από την όψη μπορείτε να καθορίσετε εάν το σχέδιο κατασκευής στην προβολή έργου θα εμφανίζεται κοιτώντας την από “Μέσα” ή “Έξω”. Επιλέγοντας “Όπως στην Εισαγωγή Στοιχείων” θα χρησιμοποιείται αυτόματα στην προβολή έργου η όψη που χρησιμοποιείται και κατά την εισαγωγή στοιχείων της κατασκευής.

Πλάτος / Ύψος Εικόνας Κατασκευής
Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να καθορίσετε σε ποια κλίμακα θα εμφανίζεται το σχέδιο κατασκευής στην προβολή έργου. Οι τιμές εισάγονται σε pixel.

Περιγραφή Κατασκευής

Standard Περιγραφή Κατασκευής
Ενεργοποιείστε αυτή την επιλογή σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε λεπτομερή πληροφορία με αναφορά της σειράς προφίλ, σύντομης περιγραφής, χρώματος βασικού στοιχείου και τυπολογιών δίπλα από το σχέδιο της κατασκευής.

Κείμενα Σχολίων Κατασκευής
Για να εμφανίζονται τα κείμενα σχολίων δίπλα από το σχέδιο της κατασκευής, ενεργοποιείστε την επιλογή “Κείμενα Σχολίων Κατασκευής”.

Δημιουργήθηκε
Ενεργοποιείστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται η ημερομηνία δημιουργίας της κατασκευής.

Τροποποιήθηκε
Ενεργοποιείστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται η ημερομηνία της τελευταίας αλλαγής της κατασκευής.

Πρόσθετες Στήλες

U-Value
Από εδώ μπορεί να ενεργοποιηθεί η εμφάνιση της U-Value στην προβολή έργου.

Τιμή Κοστολόγησης

Ενεργοποιείστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται η τιμή κοστολόγησης της κατασκευής στην επισκόπηση κατασκευών της προβολής έργου.

Κείμενα Προσφοράς και Τιμή Προσφοράς
Χρειάζεστε να αλλάξετε γρήγορα το κείμενο προσφοράς ή την τιμή προσφοράς για μία κατασκευή που έχει ήδη κοστολογηθεί? Υπάρχει ταχύτερος τρόπος, αφού και τα δύο μπορούν να γίνουν για κάθε κατασκευή απευθείας από την προβολή έργου.

Κλικ στο μενού αρχείων της προβολής έργου “Ρυθμίσεις” > “Προβολή Έργου” > “Εμφάνιση” και ενεργοποιείστε την επιλογή “Τιμή Προσφοράς”.

Κοστολογείστε την κατασκευή / το έργο και δημιουργείστε την προσφορά.

Στη συνέχεια το ποσό εμφανίζεται στην προβολή έργου στη στήλη “Τιμή Προσφοράς”.

Κλικ πάνω στο ποσό της συγκεκριμένης στήλης και ανοίγει το παράθυρο του προγράμματος για τροποποίηση της τιμής.

Διαμόρφωση Περιγραφής για Κλειστή Προβολή

Εάν χρησιμοποιείτε την κλειστή προβολή στην επισκόπηση κατασκευών, μπορείτε εδώ να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα που θα εμφανίζονται. Μπορείτε να επιλέξετε τη σειρά, χρώμα, σύντομη περιγραφή, μέγεθος κατασκευής και τον τύπο κατασκευής.

Εμφάνιση Υαλοπετασμάτων

Εμφάνιση Ένθετων Στοιχείων Τυπολογίας ξεχωριστά / ενοποιημένα

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εμφανίζετε τις ένθετες τυπολογίες ξεχωριστά από το υαλοπέτασμα. Η ρύθμιση αυτή θα ληφθεί υπόψη κατά την προβολή της κατασκευής στις εκτυπώσεις.

Υαλοπέτασμα ενοποιημένο με Ένθετες Τυπολογίες

Εάν ενεργοποιήσατε τη λειτουργία “Εμφάνισε τις Ένθετες Τυπολογίες ξεχωριστά”, μπορείτε να καθορίσετε εάν το υαλοπέτασμα θα εμφανίζεται ολόκληρο ή απλοποιημένα επιλέγοντας “Υαλοπέτασμα ενοποιημένο με Ένθετες Τυπολογίες”.

Απλοποιημένη προβολή

Ολοκληρωμένη προβολή

Τμήματα Κατασκευής

Κατά την εισαγωγή στοιχείων ενός υαλοπετάσματος μπορείτε να το διαιρέσετε σε τμήματα.

Εμφάνιση Links

Εδώ μπορείτε να ορίσετε εάν επιθυμείτε την εμφάνιση συνδέσμων (links) για “Νέα Κατασκευή”, “Νέα Κατασκευή Υλικών”, “Νέα Θέση Κειμένου”, “Νέα Κατασκευή από Βιβλιοθήκη” και “Νέα Κατασκευή από Τιμοκατάλογο Στοιχείου”.

Με ένα μόνο κλικ πάνω στον σύνδεσμο μπορείτε να δημιουργείτε μία νέα κατασκευή. Τα links θα εμφανίζονται υπογραμμισμένα στο τέλος της επισκόπησης κατασκευών.

Πρόσθετες Ρυθμίσεις

Ταχύτητα Κύλισης (Scroll)
Από εδώ ρυθμίζετε την ταχύτητα κύλισης του ποντικιού σας στην επισκόπηση κατασκευών.

Εργασία με 2 Οθόνες

Όλο και περισσότεροι χρήστες δουλεύουν σε υπολογιστή με 2 οθόνες. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα να μπορείτε να μετακινείτε αναλόγως τα παράθυρα ανάμεσα στις οθόνες και να έχετε πάντα τις σημαντικές πληροφορίες με μία ματιά. Εσείς αποφασίζετε ποιες πληροφορίες θα προβάλλονται σε ποια οθόνη.

Από το μενού αρχείων της προβολής έργου επιλέξτε “Ρυθμίσεις”  > “Προβολή Έργου”. Στη σελίδα “Εμφάνιση” επιλέξτε στο πεδίο Mode “2 Οθόνες”.

Στη σελίδα “2 Οθόνες”, μπορείτε να καθορίσετε ποιές πληροφορίες σχετικά με τις κατασκευές και τα έργα θα εμφανίζονται σε κάθε οθόνη. Μπορείτε εύκολα να σύρετε τις επιλογές μέσα σε συγκεκριμένη περιοχή της κάθε οθόνης, κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

Υπάρχει ένας συνδυασμός πλήκτρων με τον οποίο μπορείτε να μετακινείτε διαφορετικά παράθυρα ανάμεσα στις οθόνες χωρίς το ποντίκι. Χρησιμοποιείστε τους παρακάτω συνδυασμούς πλήκτρων στο πληκτρολόγιο:

Windows-button + Shift + right cursor         ή
Windows button + Shift + left cursor