Πλαίσιο Κατασκευών

Ολοκληρωμένα στοιχεία διαφορετικών προμηθευτών και διαφορετικών συστημάτων μπορούν να συνδυαστούν σε ένα αποκαλούμενο Πλαίσιο Κατασκευών. Το πλαίσιο δημιουργείται σαν ένα γραμμικό μοντέλο. Τα μεμονωμένα στοιχεία εισάγονται σε αυτό το γραμμικό μοντέλο και συνδέονται μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να δημιουργηθούν ολοκληρωμένα στοιχεία υαλοπετασμάτων, όπως π.χ. ένας συνδυασμός από συρόμενες πόρτες ή σειρές πυροπροστασίας μαζί με στοιχεία από μία σειρά παραθύρων μέσα στην ίδια κατασκευή.

Δημιουργείστε ένα νέο Πλαίσιο Κατασκευών

Κλικ στο βελάκι στα δεξιά του πλήκτρου “Νέο” που υπάρχει στη γραμμή εργαλείων της προβολής έργου και επιλέξτε “Πλαίσιο Κατασκευών”.

GR-2016-Positionsgeruest-001

Στο παράθυρο που ακολουθεί εισάγετε τα στοιχεία για το πλαίσιο κατασκευών.

GR-2016-Positionsgeruest-002

Η εισαγωγή ενός πλαισίου κατασκευών γίνεται όμοια με την εισαγωγή στοιχείων.

Καθορίστε τη βασική διάταξη του πλαισίου κατασκευών στην εισαγωγή πλέγματος και πατήστε το πλήκτρο “Επόμενο” στην πάνω αριστερή γωνία της γραμμής εργαλείων.

GR-2016-Positionsgeruest-003

Από το παράθυρο του προγράμματος “Στοιχείο” μπορείτε να εισάγετε διάφορες κατασκευές στο γραμμικό μοντέλο, μέσω της λειτουργίας “Εισαγωγή Κατασκευών”.

GR-2016-Positionsgeruest-004

Για το σκοπό αυτό, έχετε στη διάθεσή σας αρκετές δυνατότητες.

Εισάγετε Τυπολογίες σε ένα Πλαίσιο Κατασκευών

Κατασκευές Ενός / Πολλών Πεδίων

Μέσω της επιλογής “Κατασκευή Ενός/Πολλών Πεδίων” έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε νέα στοιχεία.

Κλικ στα εικονίδια για:

GR-2016-Positionsgeruest-006 Κατασκευή Ενός πεδίου
GR-2016-Positionsgeruest-007 Κατασκευή Πολλών πεδίων
GR-2016-Positionsgeruest-008 Παράθυρο τύπου Ξενοδοχείου

Επακόλουθα επιλέξτε το πεδίο στο πλαίσιο κατασκευών, στο οποίο επιθυμείτε να εισάγετε την κατασκευή. Στη συνέχεια, πηγαίνετε στην εισαγωγή στοιχείων και δημιουργείτε την κατασκευή ως συνήθως. Το πρόγραμμα σας οδηγεί αυτόματα πίσω στο πλαίσιο και η κατασκευή που μόλις δημιουργήσατε εισάγεται στο επιλεγμένο πεδίο.

GR-2016-Positionsgeruest-005

Αντιγράψτε ένα στοιχείο

GR-2016-Positionsgeruest-009

Για να αντιγράψετε ένα στοιχείο και να το τοποθετήσετε σε μία άλλη θέση του πλαισίου, πατήστε “Αντιγραφή Κατασκευών”. Επιλέξτε το στοιχείο το οποίο θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε “Εφαρμογή” κάτω δεξιά. Στη συνέχεια κλικ στο πεδίο στο οποίο θα εισαχθεί το στοιχείο και πατήστε ξανά “Εφαρμογή”.

Κατασκευή από Βιβλιοθήκη

GR-2016-Positionsgeruest-010

Μπορείτε επίσης να εισάγετε στοιχεία από τη Βιβλιοθήκη Κατασκευών. Κλικ στο πλήκτρο “Κατασκευή από Βιβλιοθήκη” και επιλέξτε την ανάλογη κατασκευή που επιθυμείτε να εισάγετε.

Κενό Πεδίο

GR-2016-Positionsgeruest-011

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα κενό πεδίο στο πλαίσιο κατασκευών, επιλέξτε τη λειτουργία “Κενή Κατασκευή”.

Ολοκληρώστε ένα Πλαίσιο Κατασκευών

Αφού συμπληρώσετε όλα τα πεδία του πλαισίου κατασκευών, πατήστε “Επόμενο” στην πάνω αριστερή γωνία της γραμμής εργαλείων. Η διαδικασία που ακολουθεί είναι ίδια με αυτή της εισαγωγής στοιχείων.