Περιβάλλον Χρήστη

Κάθε εταιρία σχεδιάζει τις επιχειρηματικές της διαδικασίες εξατομικευμένα. Για το λόγο αυτό, χωρίσαμε την προβολή έργου σε διάφορες ενότητες, τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε στη δική σας ροή εργασίας.

Κατά την εκκίνηση του προγράμματος, το περιβάλλον χρήστη στην προβολή έργου έχει τη διάταξη που ακολουθεί:

GR-2016-Projektcenter-001

Στην αριστερή πλευρά θα βρείτε μία επισκόπηση των standard εκτυπώσεων. Αυτές κατανέμονται σε πέντε τομείς: Υπολογισμός, Παραγωγή, Παραγγελία, Προσφορά / Τιμολόγιο και CNC.

Στο κέντρο θα βρείτε την επισκόπηση των κατασκευών του έργου.

Στη δεξιά πλευρά θα βρείτε τα δεδομένα του έργου.

Με δεξί κλικ πάνω σε μία κατασκευή, εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων. Στο μενού αυτό θα δείτε όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για αυτή την κατασκευή.

Όψη Κατασκευών

Στη γραμμή εργαλείων θα βρείτε την επιλογή “Όψη”. Από εδώ μπορείτε να αλλάζετε την όψη των κατασκευών μεταξύ των διαφορετικών τρόπων προβολής.

Λεπτομέρειες

GR-2016-Projektcenter-Ansicht-002
Μικρά Εικονίδια

GR-2016-Projektcenter-Ansicht-003
Μεσαία Εικονίδια

GR-2016-Projektcenter-Ansicht-004
Μεγάλα Εικονίδια

GR-2016-Projektcenter-Ansicht-005

Λίστα

GR-2016-Projektcenter-Ansicht-006