Μηχανές

Standard Έργου

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή να εξαιρέσετε μηχανήματα από ένα έργο, μπορείτε να κάνετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις στα standard του έργου.

Κλικ στο μενού αρχείων της προβολής έργου “Έργο” > “Μηχανές” > “Standard Έργου”.

Στην πάνω περιοχή μπορείτε να επιλέξτε το μηχάνημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Στην περιοχή “Οριστικός Αποκλεισμός Μηχανών” μπορείτε να εισάγετε τα μηχανήματα που σίγουρα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Σημείωση: Εάν δεν καταχωρήσετε δεδομένα εδώ, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί αυτόματα τις ρυθμίσεις από τη Βάση Δεδομένων CNC > Standard CNC.

Εκχωρήσεις Προφίλ

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ποιο μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για κάθε μεμονωμένο προφίλ.

Κλικ στο μενού αρχείων της προβολής έργου “Έργο” > “Μηχανές” > “Εκχωρήσεις Προφίλ”.

Διπλό κλικ πάνω σε ένα κωδικό προφίλ της λίστας και επιλέξτε πριόνι και μηχάνημα cnc.

Σημείωση: Εάν δεν καταχωρήσετε δεδομένα εδώ, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί αυτόματα τις ρυθμίσεις από τη Βάση Δεδομένων CNC > Standard CNC.