Ιστορικό Κατασκευής

Οι τροποποιήσεις μίας κατασκευής μπορούν να παρακολουθούνται χρησιμοποιώντας το ιστορικό κατασκευής.

Αυτό διευκολύνει στο να βρίσκετε ποιές αλλαγές έχουν γίνει σε μία κατασκευή.

Όταν αποθηκεύετε μία τροποποίηση μίας κατασκευής, εμφανίζεται ένα παράθυρο του προγράμματος: Εδώ μπορείτε να εισάγετε ένα σχόλιο για το ιστορικό της κατασκευής.

Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τα σχόλια προαιρετικά, πηγαίνοντας στις “Ρυθμίσεις” > “Εισαγωγή Στοιχείων” > “Εισαγωγή”. Στο κάτω μέρος του παραθύρου του προγράμματος μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την “Αίτηση Σχολίου για Ιστορικό Κατασκευής”.

Για να ρίξετε μία ματιά στις αλλαγές του ιστορικού, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις προβολής έργου και επιτρέψτε τις “Πληροφορίες Κατασκευής” σε κάποια από τις οθόνες.

Το ιστορικό θα εμφανιστεί στην προβολή έργου.

Για να κάνετε back up μίας παλαιότερης έκδοσης της κατασκευής, δεξί κλικ πάνω στην κατασκευή και από το μενού περιεχομένων επιλέξτε “Εισαγωγή από” > “Ιστορικό Κατασκευής”. Εδώ μπορείτε να δείτε τις τροποποιήσεις της κατασκευής, την ημερομηνία των αλλαγών και ποιος εργαζόμενος έκανε τις τροποποιήσεις.

Was this page helpful?