Εύρεση & Αντικατάσταση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο της εύρεσης και αντικατάστασης για κατασκευές, έργα, σειρές προφίλ, κωδικούς και χρώματα.

Ανοίξτε την προβολή έργου.

Δεξί κλικ πάνω στην κατασκευή που θέλετε να αλλάξετε. Επιλέξτε “Επεξεργασία” > “Εύρεση και Αντικατάσταση”.

Στο παρακάτω μενού μπορείτε να επιλέξετε το είδος αντικατάστασης.

Αλλαγή Σειράς Προφίλ

Επιλέξτε “Αλλαγή Σειράς Προφίλ” εάν επιθυμείτε να αλλάξετε εξ’ολοκλήρου σύστημα προφίλ μιας κατασκευής – συμπεριλαμβανομένων προφίλ, πληρώσεων και μηχανισμών. Πατήστε “Επόμενο”.

Στο επόμενο παράθυρο μπορείτε να επιλέξετε το σύστημα προφίλ αντικατάστασης.

Η πρώτη γραμμή δείχνει το αρχικό σύστημα προφίλ.

Επιλέξτε το νέο σύστημα προφίλ στο πεδίο “Αντικατάσταση σε”.

Από κάτω καθορίζετε τις παραλλαγές για λάστιχα, πηχάκια και εάν απαιτείται την υποσειρά.

Κλικ “Επόμενο”.

Από τις στήλες του πίνακα στο επόμενο παράθυρο του προγράμματος μπορείτε να επιλέξτε τους κωδικούς που επιθυμείτε να αντικαταστήσετε.

Στην πάνω περιοχή θα βρείτε σελίδες με τις κατηγορίες “Προφίλ”, “Υάλωση/Πάνελ”, “Μηχανισμοί Παραθύρου”, “Μηχανισμοί Πόρτας”, “Πρόσθετοι Μηχανισμοί”, “Συνδέσεις” και “Συμπληρωματικοί Κωδικοί”. Εδώ μπορείτε να αντικαταστήσετε όλους τους κωδικούς βήμα-βήμα.

Τέλος, πατήστε στο πλήκτρο “Εφαρμογή” και το πρόγραμμα θα πραγματοποιήσει όλες τις αντικαταστάσεις.

Αλλαγή Κωδικών μέσα σε μία Σειρά Προφίλ

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αλλάξετε μόνο τους κωδικούς σε μία κατασκευή, όπως προφίλ, πληρώσεις και μηχανισμούς. Η σειρά προφίλ παραμένει η ίδια.

Αλλαγή Κωδικών ανεξάρτητων από Σειρά σε όλο το Έργο

Επιλέξτε αυτή λειτουργία εάν επιθυμείτε να αλλάξετε κωδικούς για πηχάκια, πληρώσεις και μηχανισμούς σε όλες τις κατασκευές του έργου. Η σειρά προφίλ δεν αλλάζει.

Αλλαγή Χρωμάτων ανεξάρτητων από Σειρά σε όλο το Έργο

Επιλέξτε αυτή λειτουργία εάν επιθυμείτε να αλλάξετε όλα τα χρώματα για όλες τις κατασκευές του έργου.

Was this page helpful?