Επιλογές Κωδικών

Στη δεξιά στήλη της προβολής έργου θα βρείτε τις “Επιλογές Κωδικών”. Από κάτω μπορείτε να εισάγετε μήκη χρησιμοποιήσιμων ρεταλιών, υπολλειματικές ποσότητες εξαρτημάτων, ειδικά μήκη προφίλ, προφίλ PVC θερμοδιακοπών και μήκη βεργών.

Ρετάλια

Με τη λειτουργία “Ρετάλια” μπορείτε να διαχειριστείτε υπολλειματικά μήκη από τα προφίλ στο έργο σας.

Σημείωση: Μόνο τα προφίλ που χρησιμοποιούνται στο τρέχον έργο μπορούν να εισαχθούν ως μήκη ρεταλιών.

Χειροκίνητη Εισαγωγή

Επιλέξτε από την προβολή έργου “Επιλογές Κωδικών” > “Ρετάλια” > “Νέο”.

Εισάγετε ποσότητα και μήκη ρεταλιών.

Εισαγωγή Ρεταλιών

Μπορείτε να κατεβάσετε το τρέχον Excel template για εισαγωγή ωφέλιμων ρεταλιών από εδώ: Download Importdatei Restlängen.

Εισάγετε στο αρχείο Excel τα στοιχεία για τα ωφέλιμα ρετάλια.

Παρακαλώ σημειώστε τα παρακάτω σημεία για κάθε στήλη του αρχείου Excel:

Προμηθευτής Εισάγετε το πλήρες όνομα του προμηθευτή.
Αριθμός Προφίλ Εισάγετε εδώ τον αριθμό προφίλ.
Κατάληξη Χρώματος εσωτερικά Εάν τα ρετάλια είναι ήδη βαμμένα από την εσωτερική πλευρά, εισάγετε εδώ τα χρώματα του προμηθευτή με την κατάληξη χρώματος.
Χρώμα εσωτερικά Εισάγετε χρώματα RAL ή άλλα για την εσωτερική επιφάνεια του προφίλ. “Χωρίς” χρώμα για άβαφα προφίλ.
Ποσότητα Εδώ εισάγετε την ποσότητα των προφίλ.
Μήκος Εδώ εισάγετε τα μήκη των προφίλ.
Κατάληξη Χρώματος εξωτερικά Εάν τα ρετάλια είναι ήδη βαμμένα από την εξωτερική πλευρά, εισάγετε εδώ τα χρώματα του προμηθευτή με την κατάληξη χρώματος.
Χρώμα εξωτερικά Εισάγετε χρώματα RAL ή άλλα για την εξωτερική επιφάνεια του προφίλ. “Χωρίς” χρώμα για άβαφα προφίλ.

Εισαγωγή αρχείου Excel

Στην περιοχή “Επιλογές Κωδικών” θα βρείτε την επιλογή “Ρετάλια”.

Δεξί κλικ και επιλέξτε “Εισαγωγή από” > “Αρχείο Ρεταλιών”.

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο. Επιλέξτε το αρχείο Excel με τα ρετάλια κάτω από το “Αρχείο Εισαγωγής”. Ακολουθείστε τις οδηγίες του προγράμματος. Η βοήθεια σας συνοδεύει καθ’ όλη την περαιτέρω διαδικασία εισαγωγής του αρχείου με τα μήκη ρεταλιών.

Μήκη Ρεταλιών στις Εκτυπώσεις

Όταν χρησιμοποιείτε μήκη ρεταλιών στην Βελτιστοποίηση Κοπών και στη Λίστα Κοπών, θα δείτε στην εκτύπωση την ακόλουθη πληροφορία: “Προσοχή: Χρησιμοποιείστε το ακόλουθο ρετάλι μήκους <Όνομα>”.

Υπολλειματικές Ποσότητες

Η λειτουργία “Υπολλειματικές Ποσότητες” σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε εναπομείνασες ποσότητες κωδικών εξαρτημάτων, κλπ στο έργο σας.

Επιλέξτε από την προβολή έργου “Επιλογές Κωδικών” > “Υπολλειματικές Ποσότητες” > “Νέο”.

Η ποσότητα που θα εισάγετε θα αφαιρεθεί από την ποσότητα παραγγελίας του αντίστοιχου κωδικού.

Ειδικά Μήκη

Μειώστε τη σπατάλη παραγγέλνοντας μήκη προφίλ για το συγκεκριμένο έργο. Με τη λειτουργία “Ειδικά Μήκη” έχετε τη δυνατότητα να καθορίζετε το βέλτιστο ειδικό μήκος για κάθε προφίλ.

Κλικ στην προβολή έργου “Επιλογές Κωδικών” > “Ειδικά Μήκη”.

Αυτόματη επιλογή του βέλτιστου ειδικού μήκους από λίστα με πιθανά ειδικά μήκη

Ενεργοποιείστε την επιλογή “Βρείτε το βέλτιστο ειδικό μήκος από τη λίστα των πιθανών ειδικών μηκών” και εισάγετε τιμές στην περιοχή “Διαθέσιμα Ειδικά Μήκη”.

Οι τιμές που καταχωρούνται σε αυτό το πεδίο λαμβάνονται υπόψη, όταν αναζητείται το βέλτιστο μήκος στη βελτιστοποίηση κοπών αλλά και ο προμηθευτής διαθέτει διαφορετικά ειδικά μήκη.

Σημείωση!
Παρακαλώ σημειώστε, ότι σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα χρησιμοποιεί πάντα ένα μόνο από αυτά τα μήκη για βελτιστοποίηση κοπών και παραγγελία και δεν αναμιγνύει τα μήκη.

Σταθερά Ειδικά Μήκη

Σε περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο ειδικό μήκος, ενεργοποιείστε την επιλογή “Ειδικό Μήκος” και εισάγετε την αντίστοιχη τιμή.

Χρησιμοποιείστε μόνο Standard Μήκη και Καθορισμένες Περιοχές

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε, εκτός από τα standard μήκη βέργας όπως αναφέρονται στα Στοιχεία Κωδικών Συστήματος, να ορίσετε και περιοχές. Αυτά θα αναμιχθούν αργότερα στη βελτιστοποίηση κοπών και στην παραγγελία.

Παράδεγμα:
1 mm έως 3000 mm για 3000 mm Ειδικά Μήκη
3001 mm έως 4000 mm για 4000 mm Ειδικά Μήκη, κλπ.

Ελάχιστες Ποσότητες

Εάν το απαιτούμενο μήκος ενός προφίλ είναι κάτω από την ελάχιστη ποσότητα, τότε το πρόγραμμα επιστρέφει αυτόματα στα standard μήκη διανομής. Όταν η ελάχιστη ποσότητα ξεπεραστεί, τότε θα χρησιμοποιηθούν ειδικά μήκη. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε μία προσαύξηση για την ελάχιστη ποσότητα.

Παράδειγμα:
Λαμβάνετε τα ειδικά μήκη ξεκινώντας από 500 kg ανά διατομή προφίλ.
Μεταξύ 500 kg και 1000 kg πληρώνετε μία επιβάρυνση 20%.
Από 1000 kg και πάνω το ειδικό μήκος παραμένει κοστολογικά ουδέτερο.

Σημείωση:
Το πρόγραμμα προσθέτει το ποσοστό της επιβάρυνση ελάχιστης ποσότητας στη γενική φύρα. Σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωτικό να ενεργοποιήσετε “Υπολόγισε Βελτιστοποιημένη Φύρα” στην Κοστολόγηση. Διαφορετικά η επιβάρυνση ελάχιστης ποσότητας δεν θα ληφθεί υπόψη.

Προφίλ PVC Θερμοδιακοπής

Από τις Επιλογές Κωδικών έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε προφίλ θερμοδιακοπής.

Επιλέξτε στην προβολή έργου “Επιλογές Κωδικών” > “Προφίλ PVC Θρμοδιακοπής”.

Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη εάν επιθυμείτε να συρράψετε τα προφίλ μόνος σας με ένα isomat και δεν θέλετε να τα προμηθευτείτε συρραμένα από τον προμηθευτή. Τα εσωτερικά και εξωτερικά κελύφη, καθώς και οι θερμοδιακοπές παρέχονται ξεχωριστά στην παραγγελία – και όχι σαν ολοκληρωμένο προφίλ.

Για να ληφθεί υπόψη αυτή η ρύθμιση, απαιτείται να ενεργοποιήσετε “Συρραφή Προφίλ” > “Πάντα” κατά τη δημιουργία της εκτύπωσης.

Μήκη Βέργας

Στην προβολή έργου θα βρείτε μία ξεχωριστή λειτουργία για να τροποποιείτε τα μήκη βέργας. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε ποια μήκη βέργας θα χρησιμοποιηθούν στην βελτιστοποίηση κοπών και παραγγελία προφίλ για το συγκεκριμένο έργο.

Κλικ “Επιλογές Κωδικών” > “Μήκη Βέργας”.

Ανάλογα με τον προμηθευτή, οι βέργες προφίλ μπορεί να είναι διαθέσιμες σε διαφορετικά μήκη. Στο πάνω πεδίο ορίζετε ποια εναλλακτικά μήκη βέργας πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με τους αντίστοιχους αριθμούς προφίλ.

Σε περίπτωση που το checkbox ενός αριθμού προφίλ είναι απενεργοποιημένο, θα βελτιστοποιηθεί μόνο ο αριθμός προφίλ που εισάγετε σε αυτή τη θέση. Σε περίπτωση ενεργοποιημένου checkbox, προσδιορίζεται η βέργα που προκαλεί τη λιγότερη φύρα.

Στην κάτω περιοχή θα βρείτε καταχωρήσεις για “Ομάδες Προφίλ”. Εδώ ορίζετε εάν το πρόγραμμα θα αναζητήσει αυτόματα το βέλτιστο μήκος βέργας μέσα σε μία ομάδα προφίλ. Εδώ μπορείτε επίσης να επιλέξετε μεμονωμένα μήκη βέργας σε μία ομάδα προφίλ.

Χρησιμοποιώντας την επιλογή “Εξέτασε διαφορετικά μήκη βέργας όπου είναι εφικτό”, υπολογίζεται στη Βελτιστοποίηση Κοπών η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα και από τα δύο μήκη βέργας.

Απενεργοποιώντας ένα μήκος προφίλ κάτω από τα “Μήκος 1” ή “Μήκος 2”, υπολογίζονται πάντα τα απαιτούμενα μήκη βέργας, ανεξάρτητα από τον αριθμό προφίλ που έχει εισαχθεί.

Σημείωση!
Στη λίστα συναρμολόγησης εμφανίζεται πάντα ο αριθμός προφίλ που χρησιμοποιείται στην εισαγωγή στοιχείων της κατασκευής.