Δημιουργία μίας νέας κατασκευής

Έχετε 4 δυνατότητες για να δημιουργήσετε μία νέα κατασκευή στην Προβολή Έργου:

1. Κλικ στη γραμμή εργαλείων, στο πλήκτρο “Νέο”, για να δημιουργήσετε μία νέα κατασκευή.
2. Στη γραμμή μενού, επιλέξτε “Έργο” και μετά “Νέα Κατασκευή”.
3. Δημιουργήστε μία νέα κατασκευή με δεξί κλικ στη λίστα κατασκευών.
4. Πιέστε το πλήκτρο “Insert” στο πληκτρολόγιο σας.

GRNeuePos001

Εάν πατήσετε “Νέο -> Κατασκευή”, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο.

Εδώ καθορίζετε τη σειρά προφίλ της κατασκευής, ενδεχόμενα πακέτα κανόνων καθώς και την υποσειρά που περιορίζει την επιλογή των προφίλ. Μπορείτε επίσης, να αποθηκεύσετε μία συχνά χρησιμοποιούμενη επιλογή στα αγαπημένα, η οποία μελλοντικά θα είναι η επιλογή σας.

Οι παραλλαγές για Πηχάκια και Λάστιχα καθορίζονται, κατά τη διάρκεια της Εισαγωγής Στοιχείων, στις “Ιδιότητες Έργου” και μπορούν να προκαθοριστούν στις Προεπιλογές Σειράς.