Βάση Δεδομένων CNC Έργου

CNC Κατεργασίες Έργου

Μεμονωμένες κατεργασίες που χρειάζονται μόνο για ένα έργο, μπορούν πλέον να δημιουργούνται αναφορικά με αυτό το έργο. Έτσι εξατομικευμένες λύσεις παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο και η βάση δεδομένων των standard κατεργασιών διατηρεί την καθαρότητα της.

Κλικ στο μενού αρχείων της προβολής έργου “Έργο” > “Βάση Δεδομένων CNC Έργου” > “CNC Κατεργασίες Έργου”.

Στις “CNC Κατεργασίες Έργου” έχετε στη διάθεση σας τις ίδιες λειτουργίες όπως τις γνωρίζετε από τη γενική Βάση Δεδομένων CNC.

Για να χρησιμοποιήσετε μία κατεργασία σχετική με το έργο, πηγαίνετε στην εισαγωγή στοιχείων της κατασκευής και στο παράθυρο “Κατεργασίες CNC”. Επιλέξτε το συγκεκριμένο προφίλ με διπλό κλικ πάνω του.

Πατήστε “Εισαγωγή” στη γραμμή εργαλείων.

Ενεργοποιείστε στο παράθυρο εισαγωγής την επιλογή “Εμφάνιση όλων των Κατεργασιών”.

Επιλέξτε την κατεργασία σχετική με το έργο και πατήστε “OK”.

Ομάδες CNC Έργου

Μεμονωμένες ομάδες κατεργασιών που χρειάζονται μόνο για ένα έργο, μπορούν πλέον να δημιουργούνται αναφορικά με αυτό το έργο. Έτσι, εξατομικευμένες λύσεις παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο και η βάση δεδομένων των standard ομάδων κατεργασιών διατηρεί την καθαρότητα της.

Κλικ στο μενού αρχείων της προβολής έργου “Έργο” > “Βάση Δεδομένων CNC Έργου” > “Ομάδες CNC Έργου”.

Στις “Ομάδες CNC Κατεργασιών Έργου” έχετε στη διάθεση σας τις ίδιες λειτουργίες όπως τις γνωρίζετε από τη γενική Βάση Δεδομένων Ομάδων Κατεργασιών CNC.

Δημιουργήστε μία νέα ομάδα κατεργασιών σχετική με το έργο και εισάγετε τα στοιχεία για την ομάδα.

Για να χρησιμοποιήσετε μία ομάδα κατεργασιών σχετική με το έργο, πηγαίνετε στην εισαγωγή στοιχείων της κατασκευής και στο παράθυρο “Κατεργασίες CNC”. Επιλέξτε το συγκεκριμένο προφίλ με διπλό κλικ πάνω του.

Πατήστε “Εισαγωγή” στη γραμμή εργαλείων.

Ενεργοποιείστε στο παράθυρο εισαγωγής την επιλογή “Εμφάνιση όλων των Κατεργασιών”.

Επιλέξτε την ομάδα κατεργασιών σχετική με το έργο και πατήστε “OK”.

Εκχώρηση Global Κατεργασιών CNC στη Βάση Δεδομένων CNC Έργου

Κατεργασίες τις οποίες χρειάζεστε για το τρέχον έργο σας και είναι ήδη διαθέσιμες ως standard κατεργασίες, ή έχουν ήδη δημιουργηθεί για κάποιο άλλο έργο, μπορούν να εισαχθούν απευθείας μέσα στο τρέχον έργο. Αυτό διευκολύνει σημαντικά το να δουλεύετε με τις κατεργασίες σχετικές με ένα έργο.

Κλικ στην προβολή έργου, στη “Βάση Δεδομένων CNC” > “Κατεργασίες CNC” και επιλέξτε τη σειρά προφίλ της κατασκευής. Στο κάτω μέρος της οθόνης του προγράμματος θα βρείτε το πλήκτρο “Εξαγωγή στη Βάση Δεδομένων CNC του Έργου”. Κλικ πάνω σε αυτή τη λειτουργία και η επιλεγμένη κατεργασία θα μεταφερθεί στη σχετική με το έργο βάση δεδομένων CNC.

Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να εκχωρήσετε ολόκληρες ομάδες κατεργασιών από τις standard ομάδες κατεργασιών της γενικής Βάσης Δεδομένων CNC. Κλικ στη “Βάση Δεδομένων CNC” > “Ομάδες Κατεργασιών CNC”. Επιλέξτε μία σειρά προφίλ. Στο παράθυρο που ακολουθεί επιλέξτε τις ομάδες που θέλετε να μεταφερθούν και πατήστε πάνω στο πλήκτρο “Εξαγωγή στη Βάση Δεδομένων CNC του Έργου”.