Κωδικοί σε Αρνητική Ποσότητα

Για γρήγορη διευθέτηση των ποσοτήτων κοστολόγησης σε μία κατασκευή, μπορείτε να εισάγετε συμπληρωματικούς κωδικούς σε αρνητική ποσότητα. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος ανταλλαγής μεμονωμένων κωδικών π.χ. εισάγετε τον κωδικό κοστολόγησης σαν συμπληρωματικό και ορίζετε την ποσότητα ως -1. Αυτό εξουδετερώνει τον κωδικό και μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν άλλο κωδικό αντικατάστασης με ποσότητα 1. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι με αυτόν τον τρόπο επέρχεται απλώς μία τροποποίηση στη λίστα αποθεμάτων, χωρίς καμία επίδραση από τα τεχνικά δεδομένα του κωδικού, συνεπώς δεν θα υπάρξουν κατεργασίες στην κατασκευή λόγω αυτής της αντικατάστασης.

Η καταχώρηση αρνητικών ποσοτήτων εξετάζεται με βάση τη λογική. Το Logikal δεν επιτρέπει την ύπαρξη αρνητικού αποτελέσματος, όπως έναν κωδικό προϊόντος σε ποσότητα μικρότερη του 0. Έχετε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε ένα μέγιστο αριθμό κωδικών που έχουν καθοριστεί αυτόματα από το Logikal για το στοιχείο της κατασκευής.

Was this page helpful?