Υάλωση

Στην εισαγωγή υάλωσης μπορείτε να ορίσετε τζάμια και πάνελς.

Όλα τα είδη πλήρωσης εμφανίζονται με τη σειρά.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κάθε πεδίο μεμονωμένα. Για πολλαπλή επιλογή πεδίων, κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και επιλέξτε την περιοχή πεδίων.

GRGlazing001

Μενού Περιεχομένων

Με κλικ στο δεξί πλήκτρο ποντικού, εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων με διαφορετικές λειτουργίες.

Για να αντιγράψετε πληρώσεις, παρακαλούμε ακολουθείστε τις οδηγίες.

Επιλέξτε ένα πεδίο με πλήρωση. Δεξί κλικ πάνω στο πεδίο αυτό και επιλέξτε από το μενού περιεχομένων “Αντιγραφή Πλήρωσης”. Στη συνέχεια, κλικ σε ένα άλλο πεδίο και επιλέξτε “Επικόλληση Πλήρωσης”.

Στην εισαγωγή υάλωσης μπορούν επίσης να εμφανιστούν και Τομές. Με δεξί κλικ ποντικού επιλέξτε “Τομή”.

GRGlazing002

Η τομή εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο.

Το σχέδιο μπορεί επίσης να εμφανιστεί ενοποιημένο στην όψη της κατασκευής.

Δεξί κλικ ποντικιού πάνω στην τομή για να μετακινήσετε ή διαγράψετε το σχέδιο.

Με την επιλογή “Σημαία” μπορείτε να εισάγετε μία περιγραφή.

Τύποι Πλήρωσης

Στο κάτω μέρος μπορείτε να καθορίσετε τις πληρώσεις και τα χαρακτηριστικά τους.

Υαλοπίνακες Έργου

Μπορείτε να εισάγετε υαλοπίνακες για μεμονωμένα έργα.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο “Πλήρωση” επιλέξτε “Υαλοπίνακας Έργου”. Στην πρώτη χρήση, ανοίγει αυτόματα ένα νέο παράθυρο. Διαφορετικά κάτω από τον Υαλοπίνακα Έργου επιλέγετε “Εισάγετε άλλο τζάμι”.

Ένα νέο παράθυρο εμφανίζεται. Εδώ μπορείτε να εισάγετε τις δικές σας προδιαγραφές υάλωσης.

GRGlazing003

Κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη” ή πατήστε “Insert” στο πληκτρολόγιο για να εισάγετε ένα νέο τζάμι. Στη δεξιά πλευρά είναι τα δεδομένα που πρέπει να καθορίσετε. Επιλέξτε “Αποθήκευση” για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.

Για να επιστρέψετε στην εισαγωγή “Υάλωσης” πατήστε “Κλείσιμο”.

Πάνελ Έργου

Μπορείτε να εισάγετε πάνελ για μεμονωμένα έργα.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο “Πλήρωση” επιλέξτε “Πάνελ Έργου”. Στην πρώτη χρήση, ανοίγει αυτόματα ένα νέο παράθυρο. Διαφορετικά κάτω από το Πάνελ Έργου επιλέγετε “Δημιουργία άλλου Πάνελ”.

Ένα νέο παράθυρο εμφανίζεται. Εδώ μπορείτε να εισάγετε τις δικές σας προδιαγραφές για πάνελ.

Κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη” ή πατήστε “Insert” στο πληκτρολόγιο για να εισάγετε ένα νέο πάνελ. Στη δεξιά πλευρά είναι τα δεδομένα που πρέπει να καθορίσετε. Επιλέξτε “Αποθήκευση” για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.

Για να επιστρέψετε στην εισαγωγή “Υάλωσης” πατήστε “Κλείσιμο”.

Χωρίς Υαλοπίνακες

Μπορείτε επίσης να συνεχίσετε την εισαγωγή στοιχείων χωρίς να εισάγετε υαλοπίνακα.

Καϊτια

Στα αριστερά βρίσκετε διάφορες λειτουργίες για καϊτια.

Διόρθωση Υαλοπινάκων LSG

Εάν παραγγείλετε καϊτια και λάστιχα για LSG Υαλοπίνακες (Triplex), πρέπει να λάβετε υπόψη το πάχος διαστρωμάτωσης PVB.

Ως εκ τούτου, στη “Βάση Δεδομένων Χρήστη -> Υαλώσεις/Πάνελ -> Θερμομονωτικοί Υαλοπίνακες” θα βρείτε τα πεδία για διόρθωση των LSG Υαλοπινάκων.