Τυπολογίες

GREinsatz001

Με την εισαγωγή τυπολογιών καθορίζετε τις τυπολογίες μιας κατασκευής.

Στην αριστερή πλευρά εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα είδη τυπολογίας για πόρτες και παράθυρα.

Οι τυπολογίες των πεδίων της κατασκευής προσδιορίζονται με τη σειρά, η μία μετά την άλλη.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τα διάφορα πεδία κάνοντας κλικ πάνω σε αυτά.

Περισσότερα είδη τυπολογιών παρατίθενται στο πτυσσόμενο μενού “Εύρεση”.