Συμπληρωματικοί Κωδικοί

Σε αυτόν τον διάλογο μπορείτε να προσθέσετε σε μία κατασκευή συμπληρωματικούς κωδικούς αντικειμένων.

Κλικ στην επιλογή “Νέο” για να προσθέσετε ένα νέο κωδικό.

GRAddItems001

Ένα νέο παράθυρο εμφανίζεται, στο οποίο μπορείτε να εισάγετε δεδομένα.

GRAddItems002

Στο πεδίο “Formula” μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές:

TW = Συνολικό Πλάτος
TH = Συνολικό Ύψος PW = Μερικό Πλάτος PH = Μερικό Ύψος

Η αρίθμηση των πεδίων ξεκινά πάντα από την κάτω αριστερή γωνία της εσωτερικής όψης.

Εισαγωγή από προηγούμενη κατασκευή

Έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε κωδικούς αντικειμένων από προηγούμενες κατασκευές.

Κλικ στην επιλογή “Εισαγωγή από Προηγούμενη Κατασκευή” και επιλέξτε την κατασκευή από την οποία θέλετε να εισάγετε τους συμπληρωματικούς κωδικούς.

Εισαγωγή από Αρχείο

Συμπληρωματικοί κωδικοί μπορούν να εισαχθούν από αρχεία Excel και XML, κάνοντας κλικ στην επιλογή “Εισαγωγή από Αρχείο”.