Στοιχεία

Αφού έχετε εισάγει τις τυπολογίες, εμφανίζονται αυτόματα οι “Ιδιότητες Κατασκευής”. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το πλήκτρο “Ιδιότητες Κατασκευής” στα αριστερά.

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε παραλλαγή για πηχάκια και λάστιχα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε νεροχύτες, γωνίες σύνδεσης και χρώματα.

GRNeuePos001

Στη συνέχεια απαιτείται να ορίσετε τα προφίλ της κατασκευής.

Επιλέγετε τα διαφορετικά προφίλ από τη λίστα στα αριστερά. Το υπό εξέταση στοιχείο επισημαίνεται με ένα ερωτηματικό.

GRElement002

Με δεξί κλικ πάνω σε έναν κωδικό προφίλ εμφανίζεται το ακόλουθο μενού περιεχομένων:

GRElement003

Συχνά χρησιμοποιούμενοι κωδικοί μπορούν να οριστούν ως δημοφιλείς, επιλέγοντας “Προσθήκη στα Αγαπημένα”. Οι αγαπημένοι κωδικοί εμφανίζονται πάντα στην κορυφή της λίστας έτσι ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμοι.

Κλικ στις “Πληροφορίες Κωδικού” για να έχετε αναλυτικές πληροφορίες για τον επιλεγμένο κωδικό.

GRElement004

Τυπολογίες

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Τυπολογίες” μπορείτε να αλλάξετε τις τρέχουσες τυπολογίες της κατασκευής. Μπορείτε να μεταβείτε στην εισαγωγή τυπολογίας και να επιλέξετε νέες τυπολογίες.

Μεμονωμένα Προφίλ

Μπορείτε να καθορίσετε μεμονωμένα προφίλ μιας κατασκευής. Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο προφίλ ή πολλαπλά προφίλ και πατήστε το πλήκτρο “Εφαρμογή” για να αλλάξετε τους κωδικούς προφίλ.

Κάσα

Κλικ στην επιλογή “Κάσα” για να ορίσετε μία νέα κάσα στην κατασκευή.

Κολώνα

Επιλέξτε “Κολώνα” για να εισάγετε κολώνες σε μία κατασκευή.

Τραβέρσα

Κλικ στην επιλογή “Τραβέρσα” για να ορίσετε νέες τραβέρσες στην κατασκευή.

Στοίχιση Προφίλ

Η λειτουργία “Στοίχιση Προφίλ” σας επιτρέπει να μετακινήσετε προφίλ σε μία κατασκευή.

Υπάρχουν δύο τρόποι να στοιχίσετε προφίλ, όπως παρατίθεται παρακάτω.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε οριζόντιες βοηθητικές γραμμές.

Κλικ στο πλήκτρο “Βοηθητικές Γραμμές” και προσθέστε μία νέα.

Στη συνέχεια επιλέξτε το(α) προφίλ που θέλετε να στοιχίσετε με την βοηθητική γραμμή και πατήστε “Εφαρμογή”.

GRElement005

Στην αριστερή πλευρά θα δείτε όλες τις δυνατότητες στοίχισης που είναι διαθέσιμες για αυτό το προφίλ.

GRElement007

Η δεύτερη δυνατότητα είναι μία ελεύθερη μετακίνηση του επιλεγμένου προφίλ.
Πρώτα, κάντε κλικ στη Στοίχιση Προφίλ και επιλέξτε τα προφίλ.

Κλικ στο πλήκτρο “Ελεύθερη Μετακίνηση”.

GRElement008

Εδώ έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα από “Σχετική Μετατόπιση Προφίλ” και “Απόλυτη Θέση Προφίλ”.

Εισάγετε μία τιμή και πατήστε “OK” για να εκτελεστούν οι αλλαγές.

Συνδέσεις Προφίλ

Οι συνδέσεις των προφίλ μπορούν να τροποποιηθούν με κλικ πάνω στην επιλογή “Συνδέσεις Προφίλ”. Επιλέξτε τις συνδέσεις πατώντας με το ποντίκι πάνω στην ένωση των προφίλ του στοιχείου σας. Στα αριστερά θα δείτε μία επισκόπηση όλων των πιθανών δυνατοτήτων σύνδεσης.

GRElement009

Προεκτάσεις Προφίλ

Για να καθορίσετε τις προεκτάσεις μιας κατασκευής κάντε κλικ στο πλήκτρο “Προεκτάσεις Προφίλ”.

GRElement010

Πατώντας στην επιλογή “Όλες” μπορείτε να τροποποιήσετε την πάνω και κάτω προέκταση. Αυτές οι προδιαγραφές θα εφαρμοστούν σε όλες τις κολώνες της κατασκευής.

Εάν επιλέξετε “Μεμονωμένα” μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες και πολλαπλές κολώνες κάνοντας κλικ πάνω στις κολώνες που θέλετε να προεκτείνετε.

Ματίσεις Προφίλ

Κλικ πάνω στην επιλογή “Ματίσεις Προφίλ” για να καθορίσετε σε ποιο σημείο ενός προφίλ θέλετε να τοποθετήσετε μία διαίρεση.

Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

GRElement011

Επιλέξτε το πλήκτρο “Προσθήκη” (ή με Insert από το πληκτρολόγιο σας) για να καθορίσετε τη θέση μιας διαίρεσης. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι η αφαίρεση άκρων εξαρτάται από το μήκος της βέργας.

Η αφαίρεση άκρων ενός προφίλ μπορεί να τροποποιηθεί στα στοιχεια βελτιστοποίησης.

Μπορούν επίσης να διαιρεθούν και Βοηθητικά προφίλ και Πηχάκια, τσεκάροντας τις αντίστοιχες επιλογές.

Επανεπιλογή Προφίλ

Κλικ στην επιλογή “Επανεπιλογή Προφίλ” για να ορίσετε νέα προφίλ κάσας/ταφ για την κατασκευή.

Συναρμογές με Τοίχο

Με αυτή τη λειτουργία δημιουργείτε συναρμογές με την τοιχοποϊα.

Μπορείτε να καθορίσετε όλους τους κωδικούς αντικειμένων και τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την συναρμογή με την τοιχοποιϊα.

GRElement012

Εάν θέλετε να εισάγετε μία μετατόπιση, πληκτρολογήστε παρακαλώ μία τιμή στο πεδίο “Offset” στην κάτω αριστερή γωνία.

GRElement013

Τομές Τοίχου

Μπορείτε να εισάγετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τις τομές τοιχοποιϊας. Στα δεξιά εμφανίζεται η προεπισκόπηση της τομής τοίχου.

GRElement014

Εισάγετε το συνολικό πάχος και καθορίστε μία διαγράμμιση.

Η Διπλή Τοιχοποιϊα είναι εφικτή, τσεκάροντας την αντίστοιχη επιλογή και καθορίζοντας το πάχος του εσωτερικού και του εξωτερικού τοίχου.

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη θέση της άκρης του στοιχείου σε σχέση με το μέσα-έξω της τοιχοποιϊας.

Σίτα

Κλικ στην επιλογή “Σίτα” για να ενσωματώσετε στην κατασκευή σίτες.

Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με διαφορετικές καρτέλες:

Επιλέξτε μία καρτέλα και ένα παράθυρο προδιαγραφών για “Σίτες” ανοίγει:

Μπορείτε να εισάγετε τις δικές σας σίτες στη βιβλιοθήκη κατασκευών.

Εσωτερικά Ταφ

Πατώντας στην επιλογή “Εσωτερικά Ταφ” μπορείτε να εισάγετε ταφ σε μία κατασκευή.

Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε, μέσα σε επιμέρους πεδία, κατακόρυφα και οριζόντια ταφ.

Καθορίστε τον αριθμό των κατακόρυφων/οριζόντιων ταφ.

Καθορίστε την προσαρμογή, επιλέγοντας “Ίδιες Διαστάσεις Υάλωσης” ή “Εισάγετε Ελεύθερες Διαστάσεις”.

GRElement015

GRElement016

GRElement017

Χρησιμοποιείτε την επιλογή “Ίδιες Διαστάσεις Υάλωσης” για να έχετε ίδιο μέγεθος υαλοπινάκων στην κατασκευή.

GRElement018

Χρησιμοποιώντας την επιλογή “Εισάγετε Ελεύθερες Διαστάσεις” καθορίζετε μόνοι σας την θέση των ταφ.

GRElement019

Προσθήκη Ελεύθερων Προφίλ

Κλικ πάνω στην αντίστοιχη επιλογή για να εισάγετε ελεύθερα προφίλ. Καθορίστε το σημείο αρχής και το τερματικό σημείο κάνοντας κλικ εκεί που θέλετε το προφίλ να ξεκινά και να τελειώνει. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να εισάγετε τη γωνία τοποθέτησης του ταφ.

GRElement020

Διαγραφή Προφίλ

Υπάρχουν αρκετές λειτουργίες για να διαγράψετε προφίλ. Ανάλογα με το ποια προφίλ θέλετε να διαγράψετε, επιλέγετε “Διαγραφή Όλων των Προφίλ”, “Διαγραφή Προφίλ” ή “Διαγραφή Επιμέρους Προφίλ”.

Τροποποίηση Προφίλ

Επιλέξτε “Τροποποίηση Προφίλ”, για να αλλάξετε έναν κωδικό προφίλ.

Στοίχιση Προφίλ

Εάν έχετε εισάγει ένα διαγώνιο προφίλ, μπορείτε με αυτή την επιλογή να το στοιχίσετε.

Κλικ στην αρχή ή στο τέλος του προφίλ και επιλέξτε μία από τις δυνατότητες σύνδεσης στα αριστερά.

GRElement021

U-Value

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να καθορίσετε τις u-values των προφίλ.

Εάν οι u-values για το τζάμι και τα πάνελς δεν έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων, μπορείτε να τις εισάγετε εδώ. Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με τις υπολογισμένες u-values.

GRElement022

Κλικ στο πλήκτρο “Λεπτομέρειες” για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τις u-values κάθε προφίλ.

GRElement023

Μπορείτε επίσης να λάβετε αυτήν την πληροφορία σε Excel επιλέγοντας το πλήκτρο “Excel”.

GRElement024