Πρόσθετα Δεδομένα

Στο πλαίσιο διαλόγου “Πρόσθετα Δεδομένα” μπορείτε να καθορίσετε χρόνους εργασίας, λάστιχα υάλωσης και κεντρική στεγάνωση. Εισάγετε τις λεπτομέρειες στα “Δεδομένα Κατασκευής”.

GRAddData001

Στα αριστερά θα βρείτε το μενού λειτουργιών. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε “Λεπτομέρειες Uw-Value” για να λάβετε πληροφορίες για όλες τις Uw-values της κατασκευής.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε Σχόλια, με ένα κλικ στο πεδίο των σχολίων.

Τα σχόλια μπορούν να εμφανιστούν σε διάφορες εκτυπώσεις. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε ενεργοποιείστε τη συγκεκριμένη εκτύπωση, τσεκάροντας το αντίστοιχο κουτάκι, π.χ. “Κείμενο Σχολίων για Λίστα Συναρμολόγησης”. Στη συνέχεια πληκτρολογείστε το κείμενο.