Πλέγμα

Στην Εισαγωγή Πλέγματος καθορίζετε τον κάνναβο της κατασκευής.

GRElementRaster001

Εισάγετε πεδία πλάτους και ύψους

Εδώ μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό των πεδίων κατά πλάτος και καθ’ ύψος. Ο μέγιστος αριθμός πεδίων που μπορείτε να εισάγετε είναι 99. Στη συνέχεια το πρόγραμμα σας ζητά το συνολικό πλάτος, καθώς και τα μερικά πλάτη και το συνολικό ύψος, καθώς και τα μερικά ύψη. Για να ισομοιράσετε τα πεδία, αφήστε τσεκαρισμένο το “Αυτόματα”.
Πεδία που υπολογίζονται αυτόματα χαρακτηρίζονται με “A”. Το πλεονέκτημα μιας αυτόματης κατανομής συνίσταται στο ότι, σε ενδεχόμενες μετέπειτα τροποποιήσεις (π.χ. αλλαγή της συνολικής διάστασης), θα προσαρμοστούν μόνο τα αυτόματα πεδία.

Εάν θέλετε να καθορίσετε μία επιμέρους διάσταση, είτε εισάγετε τη διάσταση ή μία εξίσωση π.χ. T/2 (T = συνολική διάσταση). Το αποτέλεσμα αυτού του μαθηματικού τύπου θα υπολογιστεί αυτόματα και θα καταχωρηθεί στο αντίστοιχο πεδίο. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι πρόκειται για απλή λειτουργία υπολογισμού με κομπιουτεράκι. Η εξίσωση καθ’αυτή δεν αποθηκεύεται μετά τον υπολογισμό της τιμής.

Συμβουλή:
Εάν θέλετε να αλλάξετε τη διάσταση ενός πεδίου, απλά κάντε κλικ πάνω στη συγκεκριμένη διάσταση και το πρόγραμμα θα σας μεταφέρει αυτόματα στο αντίστοιχο πεδίο καταχώρησης.

Σημείωση:
Όταν χρησιμοποιείτε σειρές για πόρτες και παράθυρα, οι συνολικές διαστάσεις αναφέρονται στην απόσταση από την έξω άκρη κάσας έως έξω άκρη κάσας. Για το ύψος πόρτας, η αναφορά της διάστασης είναι έως την τελική στάθμη δαπέδου (ΤΣΔ). Οι μερικές διαστάσεις αναφέρονται από έξω άκρη κάσας έως αξονική γραμμή κολώνας, κοκ. Σε κατασκευές υαλοπετασμάτων είναι εφικτή και η επιλογή άξονα-άξονα σαν αναφορά διάστασης, ενεργοποιώντας την αντίστοιχη ρύθμιση.

Προσθήκη Πεδίων

Μετά την εισαγωγή όλων των διαστάσεων, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε πεδία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο “Προσθήκη Πεδίων”.

GRElementRaster002

GRElementRaster003

Διαγραφή Πεδίων

Κλικ σε ένα πλήκτρο για να διαγράψετε πεδία μιας κατασκευής.

GRElementRaster004

GRElementRaster005

Πλάτος και Ύψος

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το πλάτος και το ύψος μιας κατασκευής, μετέπειτα.
Κλικ στο “Πλάτος” ή στο “Ύψος” ή κάντε κλικ απευθείας πάνω σε μία συγκεκριμένη διάσταση.

Επιλογή Περιοχής

Έχετε τη δυνατότητα των ακόλουθων τρόπων επιλογής: Μεμονωμένη επιλογή με κλικ του ποντικιού, πολλαπλή επιλογή πατώντας Ctrl στο πληκτρολόγιο και κλικ του ποντικιού και “επιλογή περιοχής”. Για να επιλέξετε μία περιοχή ανοίξτε ένα πλαίσιο επιλογής, κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικού, συμπεριλαμβάνοντας τα προφίλ που θέλετε να επιλέξετε. Ένα πλαίσιο επιλογής από αριστερά προς τα δεξιά μαρκάρει μόνο τα προφίλ που εσωκλείονται πλήρως μέσα στο πλαίσιο, ενώ ένα πλαίσιο από τα δεξιά προς τα αριστερά μαρκάρει όλα τα προφίλ που τέμνει.

Παράγωνα

Σε αυτή την οθόνη δημιουργείτε παράγωνες κατασκευές. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ “Πάνω Αριστερά”, “Πάνω Δεξιά”, “Κάτω Αριστερά” και “Κάτω Δεξιά”. Στη συνέχεια εισάγετε τις αντίστοιχες διαστάσεις για την επιλογή που επιθυμείτε.

GRElementRaster006

Μπορείτε είτε να εισάγετε μία διάσταση, είτε να επιλέξετε τις αριθμημένες κολώνες ή τραβέρσες, πατώντας πάνω στον αριθμό.

GRElementRaster007

Τόξα

Μπορείτε επίσης να εισάγετε τόξα σε μία κατασκευή. Κλικ στο πλήκτρο “Τόξα”.

Ένα νέο παράθυρο εμφανίζεται. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τύπους τόξου μεταξύ “Κυκλικό Τόξο”, “Ημικυκλικό Τόξο”, “Γοτθικό Τόξο” and “Κυκλική Κατασκευή”.

Ορισμός / Διαγραφή Προφίλ

Κλικ στο “Ορισμός / Διαγραφή Προφίλ” και επιλέξτε τα μεμονωμένα προφίλ που θέλετε να ορίστε ή να διαγράψετε.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία περιοχή με το ποντίκι ή πατώντας το πλήκτρο CTRL να επιλέξετε ή αποεπιλέξετε πολλά προφίλ ταυτόχρονα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένα προφίλ πατώντας ALT + τα Πλήκτρα Ελέγχου Κατεύθυνσης (Cursor Control Keys).

Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο “Ορισμός / Διαγραφή” στην κάτω δεξιά γωνία.

Κολώνες

Για να προσθέσετε μία κολώνα, κλικ στο πλήκτρο “Κολώνες” και καθορίστε τη θέση από την αριστερή άκρη.

Τραβέρσες

Κλικ στο πλήκτρο “Τραβέρσες” για να προσθέσετε μία τραβέρσα. Εισάγετε τη θέση της τραβέρσας από την Τελική Στάθμη Δαπέδου (ΤΣΔ).

Κολώνες / Τραβέρσες σε Μερικό Πεδίο

Χρησιμοποιείστε αυτή τη λειτουργία για να προσθέσετε κολώνες ή τραβέρσες σε ένα μερικό πεδίο. Επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θα εισάγετε τις κολώνες/τραβέρσες και καθορίστε τον αριθμό των προφίλ.

Συζεύξεις

Επιλέξτε “Συζεύξεις” για να ορίσετε μία σύζευξη (π.χ. κάσα-κάσα) σε μία κατασκευή.

Κλικ στα συγκεκριμένα προφίλ στα οποία θέλετε να ορίσετε ή να διαγράψετε μία σύζευξη.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία περιοχή με το ποντίκι ή πατώντας το πλήκτρο CTRL να επιλέξετε ή αποεπιλέξετε ταυτόχρονα πολλά προφίλ. Στη συνέχεια πατήστε “Εφαρμογή” στην κάτω δεξιά γωνία για να εκτελέσετε τις αλλαγές σας.

GRElementRaster008

Προφίλ Προσθήκης

Αρχικά επιλέξτε τη λειτουργία “Προφίλ Προσθήκης”.

Στη συνέχεια κάντε κλικ πάνω στις συγκεκριμένες πλευρές των προφίλ στις οποίες θέλετε να ορίσετε ή να διαγράψετε ένα προφίλ προσθήκης.
Μπορείτε επίσης, πατώντας το πλήκτρο CTRL, να επιλέξετε ή αποεπιλέξετε ταυτόχρονα πολλές πλευρές προφίλ. Στη συνέχεια, πατήστε “Εφαρμογή” στην κάτω δεξιά γωνία για να εκτελέσετε τις αλλαγές σας.

Ορισμός ΤΣΔ

Καθορίστε την αναφορά για την Τελική Στάθμη Δαπέδου χρησιμοποιώντας την επιλογή “ΤΣΔ”. Εδώ μπορείτε να εισάγετε διάσταση, offset και ύψος.

GRElementRaster009

Πλάκες Ορόφων

Μπορείτε να ορίσετε πλάκες ορόφων πίσω από υαλοπετάσματα. Στη συνέχεια, μπορείτε να τοποθετήσετε αρμούς κολώνας ή στηρίγματα σε σχέση με τις πλάκες. Κλικ πάνω στην επιλογή “Πλάκες Ορόφων” και εισάγετε την περιγραφή, την Άνω Πλευρά Πλάκας από Στάθμη 0 και το Πάχος της Πλάκας.

GRElementRaster010

GRElementRaster011

Ελεύθερη Εισαγωγή Πλέγματος

Επιλέξτε την επιλογή Ελεύθερης Εισαγωγής και θα μεταφερθείτε στη λειτουργία CAD. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μοναδικά σχέδια κατασκευών με απλές γραμμές.

Πρότυπα Κατασκευών

Το LogiKal έχει διάφορα πρότυπα κατασκευών τα οποία σας επιτρέπουν να δημιουργείτε κατασκευές πολύ γρήγορα.

GRElementRaster012
Αφού επιλέξετε μία πρότυπη κατασκευή χρειάζεται να καθορίσετε τις διαστάσεις της.

GRElementRaster013