Εξαγωγή / Εισαγωγή

Εξαγωγή Έργων

Μπορείτε να εξάγετε ολόκληρα έργα ή μεμονωμένες κατασκευές. Δεξί κλικ πάνω σε ένα έργο στη διαχείριση έργων και από το μενού περιεχομένων, επιλέξτε “Εξαγωγή” -> “Έργο”. Αποθηκεύστε το εξαγόμενο αρχείο.

GR-2016-Projektverwaltung-Export-001

Ανοίγει η επιλογή κατασκευών του έργου. Εάν επιθυμείτε την εξαγωγή ολόκληρου του έργου, επιλέξτε όλες τις κατασκευές και πατήστε “Όλες” κάτω αριστερά. Εάν θέλετε να εξάγετε συγκεκριμένες κατασκευές του έργου, ενεργοποιείστε τα κουτάκια μπροστά από τους αντίστοιχους αριθμούς κατασκευών.

GR-2016-Projektverwaltung-Export-002

Εξαγωγή Λίστας Έργων

Μπορείτε να εξάγετε όλη τη λίστα έργων σε ένα αρχείο Excel. Δεξί κλικ πάνω σε ένα έργο στη διαχείριση έργων και από το μενού περιεχομένων, επιλέξτε “Εξαγωγή” -> “Λίστα Έργων”.

GR-2016-Projektverwaltung-Export-003

Εισαγωγή

Μπορείτε να εισάγετε ολόκληρα έργα ή μεμονωμένες κατασκευές. Στη γραμμή εργαλείων της διαχείρισης έργων, πατήστε “Εισαγωγή”. Επιλέξτε ένα αρχείο για εισαγωγή. Εισάγετε ένα όνομα για το έργο που εισάγεται.