Δημιουργία Φακέλου Έργων

Οι φάκελοι έργων είναι ιδανικοί για τη διαχείριση πολλών έργων. Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο έργων, δεξί κλικ στη λίστα έργων και από το μενού περιεχομένων επιλέξτε “Νέο” -> “Φάκελος Έργου”.

GR-2016-Projektverwaltung-005

Για να μετακινήσετε έργα από το κύριο directory σε ένα νέο directory, πατήστε στη γραμμή εργαλείων “Μετακίνηση” και ορίστε από το “Φάκελο” μία νέα θέση.

GR-2016-Projektverwaltung-006